Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Zając Paweł (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 54: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784), vol. 1: (8 IV 1775-25 VII 1776) Cracoviae 2013; Academia Scientiarum et Litterarum Polona 380/54/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 54/1
Zając Paweł (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 54: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784), vol. 2: (11 VII 1976-30 XII 1976) Cracoviae 2022; Academia Scientiarum et Litterarum Polonia 380/54/2 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 54/2
Zakarjan A. H. (red.)

Զաքարյան Ա. Հ. (red.)

Հայերենի բարբառաքիտական ատլաս (Dialektologiczny atlas ormiański) Erywań 1982 546 Dar prof. A. Pisowicza
Zakaryan Lilit

Закарян Лилит

Из истории васпураканской миниатюры Ереван 1980; Издательство АН Армянской ССР 147
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława Ormianie w dawnej Polsce Lublin 1982; Wydawnictwo Lubelskie 97
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich Lublin 1983; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 104
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława Historia Armenii Wrocław 1990; Zakład Narodowy im. Ossolińskich 195 II wydanie
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława Armeńskie orientacje polityczne na przełomie XVII i XVIII wieku Lublin 1972 Nadbitka: Rocznik Lubelski, 1972, 15, s. 169-189; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Zaleski Tadeusz Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000 Kraków 2001; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 91 przedmowa Nersesa Berdosa XIX z Bejrutu
Zaleski Tadeusz Arcybiskup ormiański Izaak Mikołaj Isakowicz „Złotousty”: duszpasterz, społecznik i patriota 1824-1901 Kraków 2001; Wydawnictwo Radamsa 78
Zaleski-Isakowicz Tadeusz Moje życie nielegalne Kraków 2008; wydawnictwo Znak 252 Dedykacja autora dla prof. A. Pisowicza
Zaleski-Isakowicz Tadeusz Żywa historia Kraków 2014; Małe Wydawnictwo 255
Zaleski-Isakowicz Tadeusz Nie zapomnij o Kresach Kraków 2011; Małe Wydawnictwo 254
Zarugowicz Daniel Instructuarius per me descriptus Stanislaum Piniecki Anno Domini 1691 Die 26ta februarij Oblatus M[agno] Domino D[omi]no Danieli Zarugowicz Thelon[eatori] S[acrae] R[egiae].M[aiestatits] et R[ei] Pub[li]cae Superintendenti Anno Domini 1692 1691 rkps 2
Zasłyszane Wieści Zasłyszane Wieści Warszawa; Koło Zainteresowań Kulturą Ormian 4 nr 1-4 -brak, nr 5-10 (2002);

nr 11, 14, 18-20 – brak, nr 12, 13, 15-17 (2003);

nr 22, 24 – brak, nr 21, 23, 25-30 (2004);

nr 31, 33, 35-40 – brak, nr 32, 34 (2005);

nr 43, 46, 47, 49 – brak, nr 41, 42, 44, 45, 48, 50 (2006);

nr 51, 53 – brak, nr 52, 54-56 (2007)

Zawistowska Kazimiera Utwory zebrane, oprac. Lucyna Kozikowska-Kowalik Kraków 1982; Wydawnictwo Literackie Matka autorki Albertyna z Torosiewiczów Jasieńska; Dar Stanisława Barana
Zayas de Alfred Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwencji o ludobójstwie z 1948 roku; przełożyła Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Toruń 2021; Time Marszałek Group 237
Zdanowski Jerzy Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku Wrocław 2010; Ossolineum 198
Zięba Andrzej A.

Stopka Krzysztof

Ormianie polscy w opisach i obrazach Warszawa 2017; Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 73
Zięba Andrzej A. (red.) Ormianie polscy: kultura i dziedzic two: studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa-Kraków 2016; Księgarnia Akademicka 10/1 Seria: Biblioteka „Lehahayer” 1; luzem: indeks osób/indeks geograficzny
Zięba Andrzej A. (red.) Niewiasty z pastorałami. Portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańskich we Lwowie: historia, konteksty, konserwacja Warszawa-Kraków 2021; Księgarnia Akademicka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Ziętek Dorota Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze Kraków 2008; Zakład Wydawniczy NOMOS
Zorjan H. (red.)

Զորյան Հ. (red.)

Ֆիրդուսի (Ferdousi) Erywań 1934 Dar prof. A. Pisowicza
Zubrzycki Sas Jan Zabytki miasta Lwowa (z 77 rysunkami) Lwów 1928; nakł. autora 141 Odb. z „Czasopisma Technicznego”, 1928
Zugger Christopher Lawrence The Forgotten: Catholics of the Soviet Empire from Lenin through Stalin Syracuse-New York 2001; Syracuse University Press Dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Zulaljan M. K. (red.)

Զուլալյան Մ. Կ.

Աբբա Շապեռոնի օրագիրը (Dziennik ks. Szaperoniego) Dziennik z lat 1920-1923 prowadzony przez ks. Gjula Szaperoniego (1877-1951) – kapelana oddziału ormiańskiego w wojsku francuskim

 

Back to top