Tom 1.

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa

za lata 1564-1608

w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego

 

Kraków 2017, Księgarnia Akademicka

ss. 791 + cyfrowe faksymile rękopisu na płycie CD

 

czytaj więcej

 

 

Tom 2.

Jasachy gminy Ormian lwowskich

za lata 1598-1638

w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki

 

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka

 

 

czytaj więcej

 

 

Tom 3.
Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie
za lata 1635–1732 w opracowaniu Marcina Łukasza Majewskiego i Krzysztofa Stopki
Kraków 2020, Księgarnia Akademicka (w druku)

czytaj więcej

 

Back to top