Tom 1

Ormianie polscy
Kultura i dziedzictwo

Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia
jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich
pod redakcją Andrzeja A. Zięby

 

Warszawa-Kraków 2016, Księgarnia Akademicka, ss. 297

 

czytaj więcej

 

 

Tom 2

Jakub Osiecki

Bolszewicy a Kościół ormiański

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej
w latach 1920-1938

 

Kraków 2019, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Tom 3

Tomasz Krzyżowski

Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego
w latach 1902-1938

 

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka
(w druku)

 

Back to top