Tom 1

Ormianie polscy
Kultura i dziedzictwo

Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia
jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich
pod redakcją Andrzeja A. Zięby

 

Warszawa-Kraków 2016, Księgarnia Akademicka, ss. 297

 

czytaj więcej

 

 

Tom 2

Jakub Osiecki

Bolszewicy a Kościół Ormiański

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej
w latach 1920-1938

 

Kraków 2019, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Tom 3

Tomasz Krzyżowski

Archidiecezja lwowska
obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938

 

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Tom 4

Mowses Chorenacy (Mojżesz z Chorenu)

Historia Armenii w trzech księgach

zredagował, opatrzył wstępem i indeksami Andrzej Pisowicz,
z tłumaczenia rosyjskiego Gagika Sarkisjana na język polski przełożył Stanisław Ulaszek

 

Kraków 2021, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Tom 5

Andrzej Gliński

Gmina ormiańska w Stanisławowie
w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku –
organizacja, gospodarka, codzienność

 

Kraków–Wrocław 2022, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Tom 6

Andrzej Pisowicz

Armeno-Irnica

Wspomnienia orientalisty

 

Kraków 2023, Księgarnia Akademicka

 

czytaj więcej

 

 

Back to top