Krzysztof Stopka

Ormianie polscy czy ukraińscy?
O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy
Zachodniej

Lehahayer 1 (2010)

Czytaj (pdf)

 

Les Arméniens polonais ou ukrainiens?
Sur la méthode d’écrire l’histoire des Arméniens sur les territoires de l’actuelle Ukraine Occidentale

(tłum. Rafał Perkowski)

Czytaj (pdf)

 

 

Petra Košťálová  (Ústav Východoevropských Studií, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Czech-Armenians Relations: A Brief Historical Survey
(Polska wersja artykułu doc. Petry Košťálovej pt. Stosunki czesko-ormiańskie: krótki przegląd historyczny,
ukazała się w 7 roczniku czasopisma „Lehahayer”)

Czytaj (pdf)

 

 

Andrzej Pisowicz

The mysterious inscription from the painting of the Armenian Madonna

Czytaj (pdf)

 

 

Back to top