Nowy sezon działalności Ośrodka zainaugurowała wizyta przyjaciół. Odwiedzili nas 3 września 2023 roku mili goście: p. Kaspar Karampetian, prezydent European Armenian Federation for Justice and Democracy oraz niestrudzony obrońca spraw ormiańskich w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, prof. Ara Sayegh z Wrocławia, członek Rady naszego Ośrodka, p. Gagik Parsamian, artysta-malarz, a jednocześnie prezes Związku Ormiańskiego w Gdańsku, i p. Tadeusz Serocki, znany w świecie książki poligraf i wydawca z Pelplina, któremu zawdzięczamy piękne faksymilia rękopiśmiennych ksiąg i dokumentów ormiańskich. Na fotografii razem z współpracownikami Ośrodka – Vigenem Yeremyanem, prof. Krzysztofem Stopką i Andrzejem A. Ziębą, dyrektorem, w krakowskiej restauracji „Pod Aniołami”.

Więcej … Goście w Ośrodku

W niedzielę 3 września 2023 roku w katedrze wawelskiej odbyły się uroczystości rocznicowe, i ekumeniczne jednocześnie, których ideą było przypomnienie ważnych wydarzeń z dziejów Ormian polskich. W 1367 roku król Kazimierz Wielki wydał we Lwowie przywilej dla pierwszego biskupa Kościoła ormiańskiego w Królestwie Polskim, wyznaczył mu na siedzibę miasto Lwów i zezwolił na swobodne duszpasterstwo wśród wiernych tego Kościoła. Na zaproszenie ks. prof. Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego, wspólnie z nim modlili się w katedrze, gdzie znajduje się sarkofag króla, dwaj hierarchowie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego – arcybiskup Chażag Barsamian, który reprezentuje katolikosa eczmiadzyńskiego przy Stolicy Apostolskiej, i biskup Markos Howannisjan, ordynariusz Ukrainy, administrujący także duszpasterstwem tego Kościoła w Polsce. W uroczystości uczestniczyli m. in.: jako przedstawiciel prezydenta Polski, jego stały doradca prof. Andrzej Waśko, ambasador Republiki Armenii w Polsce, Samvel Mkrtchian, konsul honorowy Hraczja Bojadżjan, Kaspar Karampetian, prezydent European Armenian Federation for Justice and Democracy, kanonicy kapituły katedralnej krakowskiej, inni duchowni katoliccy, reprezentanci społeczności ormiańskiej. Liturgię ekumeniczną uświetnił śpiew chóru Saghmos, działającego przy katedrze ormiańskiej we Lwowie. Spośród współpracowników Ośrodka obecni byli profesorowie: Andrzej Pisowicz, Ara Sayegh, Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba, doktorowie: Tomasz Krzyżowski i Andrzej Gliński, a także o. Marek Miławicki OP.

Więcej … Uroczystości wawelskie

Dr Tomasz Krzyżowski reprezentował Ośrodek na Drugim Festiwalu Kultury Ormiańskiej w Zabrzu. W jego ramach, 2 września 2023 roku, odbyło się uroczyste przekazanie przez władze województwa śląskiego kaplicy szpitalnej w Zabrzu na potrzeby kultu Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Zabytkowa, dziewiętnastowieczna kaplica, dedykowana odtąd …

Więcej ... Uroczystości w Zabrzu

W ostatnim dniu sierpnia 2023 roku Ośrodek odwiedził J. E. Razmik Khumuryan, ambasador Republiki Armenii na Białorusi, wraz z małżonką, który przebywał z wizytą prywatną w Krakowie. O naszych dokonaniach i planach opowiadali gościom dr Tomasz Krzyżowski i Vigen Yeremyan. Następnego dnia ambasador zwiedził Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, po którym oprowadził go prof. Krzysztof Stopka, przewodniczący Rady Ośrodka.

 

 

 

 

Więcej … Ambasador Khumuryan z wizytą w Ośrodku

10 lipca 2023 roku w Los Angeles w wieku 90 lat zmarł Richard G. Hovannisian (Ռիչարդ Հովհաննիսյան), wybitny historyk, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim Los Angeles, ojciec Raffiego Hovannisiana, pierwszego ministra spraw zagranicznych niepodległej Armenii. Specjalizował się w historii najnowszej Armenii, był znany głównie z czterotomowej historii Pierwszej Republiki Armenii. Urodzony w Kalifornii, był dzieckiem Ormian ocalałych z ludobójstwa 1915 roku. W 1986 roku został mianowany pierwszym posiadaczem katedry współczesnej historii Armenii na Uniwersytecie Kalifornijskim. Otrzymał liczne wyróżnienia za swoje prace naukowe i działalność obywatelską.

Więcej … Profesor Richard G. Hovannisian

24 czerwca 2023 roku w Zabrzu, na skwerze przy ul. Brysza, został odsłonięty i poświęcony pomnik upamiętniający utworzenie przed wiekami diecezji Kościoła ormiańskiego w Królestwie Polskim. Tamto historyczne wydarzenie dokonało się na mocy decyzji katolikosa Mesroba (15 czerwca 1364), rezydującego w Sis w Królestwie Armenii Cylicyjskiej, zatwierdzonej przez przywilej króla Kazimierza Wielkiego (20 stycznia 1367) wydany dla arcybiskupa Grzegorza, a zezwalający mu na sprawowanie jurysdykcji i wyznaczający na rezydencję miasto Lwów. Stąd w górnej części pomnika, który ma formę chaczkaru (krzyża wotywnego), widnieją podobizny polskiego władcy i ormiańskiego hierarchy.

Więcej … Odsłonięcie pomnika ormiańskiego w Zabrzu

22 czerwca 2023 roku, w trakcie swej oficjalnej wizyty w Polsce, Zareh John Sinanyan, wysoki komisarz ds. diaspory Republiki Armenii (a uprzednio major, czyli burmistrz Glendale w Kalifornii), zwiedził ekspozycję muzealną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Towarzyszyli mu: Samvel Mkrtchyan, ambasador Armenii w Polsce, i konsul honorowy Hraczja Bojadżjan. Po ekspozycji oprowadzał gości dr hab. Andrzej A. Zięba z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na oficjalnej stronie Urzędu Komisarza (http://diaspora.gov.am/en/news/1081) ukazała się nota o tym wydarzeniu pt. The High Commissioner is on a working visit to Poland. 23 June 2023:

Więcej … Wysoki Komisarz ds. Diaspory Republiki Armenii w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Back to top