W ramach spotkań poświęconych osobistym doświadczeniom w poznawaniu Armenii pt. „Moja Armenia, moi Ormianie” zapraszamy na rozmowę z byłym ambasadorem Polski w Erywaniu, dr Tomaszem Knothem, oraz jego małżonką, Marią Anną.
Dr Tomasz Knothe jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej … Spotkanie z Tomaszem i Marią Anną Knothe

W grudniu 2020 roku do zbiorów Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce PAU swoją spuściznę archiwalną przekazał dr Janusz Kamocki (ur. 1927), wieloletni kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, autor szeregu publikacji z zakresu etnografii. Dr Kamocki w 1975 roku udał się do Armenii w celu pozyskania eksponatów muzealnych dla Oddziału Ormiańskiego, który miał zostać utworzony w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Był także pomysłodawcą zorganizowania Koła Zainteresowań Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym w Krakowie w 1980 roku – pierwszej po II wojnie światowej organizacji Ormian w Polsce. Planował również wydanie publikacji „Śladami Ormian polskich”. W związku z powyższym dr Kamocki nawiązał szerokie kontakty ze środowiskiem ormiańskim w Polsce i w Armenii, współpracował ze Stanisławem Donigiewiczem i Janem Hasso-Agopsowiczem.

Więcej … Dar dr. Janusza Kamockiego dla OBKOP

Warszawskie Radio Wnet poświeciło cały dzień 10 lutego tematyce ormiańskiej. Cykl emitowanych w tym dniu spotkań prowadził gość specjalny, czyli Bogdan Kasprowicz. Wraz z dziennikarzami radia rozmawiał kolejno z prof. Krzysztofem Stopka i Andrzejem Ziębą a także z Anną Olszańską. Internetowy zapis tych rozmów, …

Więcej ... Ormiański dzień w Radiu Wnet

Back to top