Miło nam poinformować, że nasz Ośrodek uzyskał grant badawczy w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na realizację projektu naukowego pt.: Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku. Celem naszego przedsięwzięcia jest udokumentowanie przesiedlenia Ormian polskich po 1945 roku z dawnych Kresów na Śląsk, w nowe granice państwa polskiego, oraz opis prób reaktywacji tej wspólnoty etnicznej w nowej rzeczywistości społecznej i politycznej. Zamierzamy zgromadzić i usystematyzować wiedzę na temat materialnych i niematerialnych śladów tego procesu w postaci źródeł archiwalnych, artykułów prasowych, pamiętników, wspomnień, pamiątek ikonograficznych (fotografii, rysunków, wykresów genealogicznych), a także artefaktów kultury materialnej – np. elementów wyposażenia domów i świątyń, które były przewożone przez ekspatriantów do nowych miejsc pobytu.

Więcej … Grant badawczy dla Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Wystawa ma na celu prezentację unikatowej kultury duchowej żeńskiej. katolickiej wspólnoty mniszej, która powstała na przełomie wieków XVII i XVIII we Lwowie wśród tamtejszych Ormian. Ilustruje dziedzictwo kulturowe jednej z najbardziej aktywnych mniejszości narodowej w dawnej Polsce i pokazuje udział kobiet w jego wytworzeniu. Klasztor benedyktynek ormiańskich istniał do 1946 roku przy katedrze ormiańskiej we Lwowie, a obecnie jego tradycje kontynuuje wspólnota benedyktynek łacińskich w Wołowie na Śląsku Dolnym. Na wystawie zostaną zaprezentowane artefakty do tej pory szerzej, albo wręcz w ogóle nie eksponowane, a związane z dziejami Kościoła ormiańskiego.

Więcej … Wystawa „Kobiety pod znakiem Krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi

W ramach serii odczytowej „Porozmawiajmy o Armenii” odbyła się 25 lutego 2022 roku w Krakowie debata w systemie hybrydowych z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii. Wzięli w niej udział byli ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej w Erywaniu: Wiktor Ross (2003-2004), dr Tomasz Knothe (2004-2009), Zdzisław A. Raczyński (2010-2014) i Marek Nowakowski (2014-2017), a także małżonki ambasadorów – Anna Maria Knothe i Jadwiga Nowakowska. Debatę prowadzili Andrzej A. Zięba i Jakub Osiecki. Zapis filmowy debaty dostępny jest na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nfCxcTh8qB

Więcej … Trzydzieści lat stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii

W zbiorach biblioteki ormiańskiego patriarchatu w Jerozolimie (St. Toros Manuscript Library) znajduje się cenna pamiątka dziedzictwa kulturowego polskich Ormian – rękopiśmienny modlitewnik Antoniny Grzegorzowiczówny, benedyktynki lwowskiej (sygn. 3856). Pierwszego omówienia tego ciekawego rękopisu dokonał znawca rękopisów ormiańskich i autor katalogów Pajlak Antabian (Paylak P. Antabyan, 1926-1990) w czasopiśmie patriarchatu jerozolimskiego „Sion”, podając spis jego zawartości (Փ.  Անտապեան, Հայերեն նորայայտ ձեռագիր, „Սիոն”, 53, 1979, 9-10, s. 216-222). Niedawno Ośrodkowi Badań nad Kulturą Ormiańską udało się pozyskać skany śpiewnika, głównie dzięki wielce skutecznej pomocy p. Vigena Yeremyana, za którą jesteśmy wdzięczni. Skany nadesłał ks. Arszak Gazarian (Arshak Ghazaryan) z Jerozolimy. Przy odczytaniu fragmentów grabarowych konsultacji udzielił prof. Andrzej Pisowicz.

Więcej … Niezwykłe losy śpiewnika siostry Antoniny

W ramach prac nad monografią poświęconą ormiańskim benedyktynkom przeprowadziliśmy poszukiwania dzieła dedykowanego kultowi ormiańskich świętych, które powstało, aby kształtować formację duchową tego zgromadzenia. Jego autorem był ksiądz Andrzej (Jędrzej) Gabriel Kasparowicz (1717–1785), z urodzenia lwowianin, syn Eliasza, którego nazywano we Lwowie „cudzoziemcem”, co znaczyło, że przybył ze Wschodu. Ksiądz Kasparowicz zdobył w swoich czasach rozgłos jako wybitny kaznodzieja i pisarz religijny języka polskiego. Był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim. Promował kult maryjny i z tej racji związał się z karmelitami w Berdyczowie, gdzie wydawał prace mariologiczne.

Więcej … Cenny starodruk autorstwa polskiego Ormianina

Prof. Meri Sargsjan (Sargsyan) z Instytutu Języka Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, sekretarz naukowy Międzynarodowego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Erywaniu, wraz z Soną Mikajelian (Mikayelyan) z tej samej instytucji, realizowały w dniach 23-28 czerwca 2022 roku w Krakowie projekt badawczy dotyczący nauczania języka ormiańskiego w środowisku wielojęzycznym. Projekt przewiduje przeprowadzenie analizy porównawczej tego zagadnienia w Polsce i Francji. W ramach wizyty roboczej i po konsultacji z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormiańską obie badaczki przeprowadziły szereg rozmów z osobami zajmującymi się nauczaniem języka ormiańskiego w Krakowie, w tym z prof. Andrzejem Pisowiczem i mgr Anzhelą Kayumową z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także spotkały się z przedstawicielami społeczności polsko-ormiańskiej.

Więcej … Armenistyczne badania z dziedziny socjolingwistyki w Krakowie

Back to top