10 maja 2023 roku na Wydziale Wschodnich Nauk Kościelnych (Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium) w Papieskim Instytucie Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale) w Rzymie odbyło się lectio coram (czytanie wstępne) o. Aleksandra Iwaszczonka CR., który przygotowuje pracę doktorską na temat „La liturgia armena nella diocesi di Leopoli tra il XVII e l’inizio del XVIII sec. L’apporto dei Chierici Regolari Teatini alla preservazione dell’identità armena” („Liturgia ormiańska w diecezji lwowskiej w XVII wieku. Wkład kleryków regularnych teatynów w zachowanie tożsamości ormiańskiej”). Moderatorem pracy jest prof. Marco Bais. W skład komisji powołanej dla odbycia lectio coram wchodzili: prof. Boghos Levon Zekiyan, ormiańskokatolicki arcybiskup Konstantynopola, prof. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Jan Mikrut (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie) zaś przewodniczył jej prof. Željko Paša SJ, dziekan Wydziału Wschodnich Nauk Kościelnych. Lectio coram ma na celu ocenę czy projekt pracy, w tym przypadku zatwierdzony rok temu, ma szansę być zrealizowany, to jest czy doktorant wykazał znaczne postępy, reprezentuje odpowiednie kompetencje i zdolności do kontynuowania pracy. Komisja podjęła pozytywną decyzję.

Więcej … Praca doktorska o rycie lwowskim polskich Ormian

Arcybiskup Józef Teodorowicz, ostatni ordynariusz archidiecezji ormiańskokatolickiej we Lwowie, zgromadził imponującą bibliotekę, liczącą ogółem kilkanaście tysięcy książek w różnych językach. W jego zbiorach znalazło się również wiele cennych starodruków oraz manuskrypty w języku ormiańskim. Dzieje tego księgozbioru omawia Tomasz Krzyżowski w artykule pt. Biblioteka …

Więcej ... Biblioteka arcybiskupa Józefa Teodorowicza

Edward and Helen Mardigian Library jest częścią National Armenian Association for Studies and Research (NAASR) w Belmont (USA). Biblioteka ta składa się z ponad 31 tysięcy książek, broszur, czasopism i dokumentów, głównie w języku ormiańskim i angielskim. Najstarsze z nich pochodzą z XVII wieku. Jest to kolekcja gromadzona przez dziesięciolecia i wielotematyczna (historia, literatura, sztuki piękne, językoznawstwo, prawo, antropologia, nauki przyrodnicze). Biblioteka została nazwana na cześć rodziny, która od dawna wspierała gromadzenie zbiorów i ich utrzymanie. Kierownictwo tej placówki zobowiązało się przekazać bibliotece Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce dublety publikacji naukowych poświęconych Armenii. Pierwsza cześć tego daru już trafiła do naszego Ośrodka.

 

Za dar serdecznie dziękujemy.

Więcej … Dar książkowy Edward and Helen Mardigian Library

Na kwietniowym seminarium Ośrodka omawiane były ormiańskie echa powstania listopadowego. Temat ten referował dr Jakub Osiecki na podstawie materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego Armenii oraz XIX-wiecznej prasy ormiańskiej, wydawanej w Izmirze („Meteora”), Konstantynopolu („Masis”), Wenecji („Bazmawep”) i Paryżu („Pariz”). Zagadnienie główne (powstanie 1830/1831) przedstawił na tle ormiańskiej recepcji innych polskich zrywów niepodległościowych  (1846, 1863/1864). Głos w sprawie wydarzeń w Polsce, nazywanych często w źródłach ormiańskich rewoltą lub rewolucją, zabierali działacze społeczni i pisarze. Był wśród nich przyszły katolikos (od 1843) Nerses V Asztarakecy (1770-1857) – wtedy jeszcze (od 1830) arcybiskup nowonachiczewański i besarabski. Krytyka działań Polaków w ustach tego ostatniego stanowi swoiste świadectwo epoki, w której carska Rosja jawiła się jako strażniczka ładu politycznego w Europie, a dla Ormian – wyzwolicielka spod panowania islamu.

Więcej … Seminarium 26 kwietnia 2023 roku

W dniach od 10 do 20 kwietnia 2023 dr Jakub Osiecki przebywał w Stanach Zjednoczonych (Boston i Nowy Jork) i przeprowadził wstępne kwerendy w materiałach dotyczących stosunków polsko-ormiańskich oraz historii Kościoła ormiańskiego w XX wieku. Kwerenda objęła zasoby biblioteczne National Armenian Association for Studies and Research w Belmont oraz Armenian Revolutionary Federation Archives w Watertown. (bie miejscowości połozone są w stanie Massachusetts). Zlokalizowane dokumenty dotyczą między innymi kontaktów dyplomatycznych Republiki Armenii i Polski w 1920 roku w dobie konferencji pokojowej w Paryżu. Efektem tej wizyty jest również nawiązanie przez Ośrodek współpracy z kolejnym ważnym centrum studiów armenistycznych. National Association for Armenian Studies and Research to instytucja ufundowana w 1955 roku.

Więcej … Kwerendy w zbiorach National Armenian Association for Studies and Research oraz Armenian Revolutionary Federation Archives

Dnia 17 kwietnia 2023 roku Ośrodek gościł dostojnych gości: J.E. Arcybiskupa Chadżaga Barsamiana, legata pontyfikalnego Kościoła ormiańskiego Europy Zachodniej, który jest jednocześnie przedstawicielem Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego przy Watykanie, J.E. Biskupa Markosa Howannisjana, zwierzchnika diecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Ukrainy i Polski, oraz ks. Karapeta Garibiana, proboszcza katedry ormiańskiej we Lwowie. Towarzyszył im p. Hraczja Bojadżjan, konsul honorowy Republiki Armenii. Gości powitał w języku ormiańskim prof. Andrzej Pisowicz. Następnie prof. Krzysztof Stopka i Andrzej A. Zięba zapoznali ich z osiągnięciami badawczymi Ośrodka. Arcybiskup Barsamian wspominał swą poprzednią podróż do Polski oraz kontakty z Ormianami polskimi (m. in. Leonem Ter Oganianem i ks. Grzegorzem Petrowiczem). Biskup Howannisjan podkreślił szczególną rolę swej katedry lwowskiej, jako wspólnego dziedzictwa Ormian obu nurtów – apostolskiego i katolickiego. Omówiono też plany konferencyjne na najbliższą przyszłość.

Więcej … Wizyta hierarchów ormiańskich