Dn. 19 listopad 2021 roku podczas kolejnego seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce prof. Ewa Siemieniec Gołaś z Instytutu Orientalistyki Uniwersytet Jagiellonskiego, członek naszej Rady, wygłosiła prelekcję na temat języka kipczackiego Ormian polskich i dorobku badawczego prof. Edwarda Tryjarskiego w tej dziedzinie. W seminarium, które odbywało się w systemie hybrydowym, oprócz pracowników Ośrodka, udział wzięli: prof. Andrzej Pisowicz, prof. Krzysztof Stopka, o. Marek Miławicki, dr Andrzej Gliński, p. Mieczysław Prószyński, p. Monika Agopsowicz, p. Agnieszka Karbowska i p. Jakub Łukasik.

Więcej … Prof. Ewa Siemieniec-Gołaś w Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Spotkanie poświęcone pamięci prof. Edwarda Tryjarskiego

W Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich znajduje się kolekcja dokumentów (niemal 350 kart) z ostatniej ćwierci XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku. Pochodzi ona z Podola pod zaborem rosyjskim, najprawdopodobniej ze zbiorów Feliksa Barczewskiego, sędziego granicznego i właściciela majątków ziemskich. Wstępnie wiadomo, że zbiór zawiera m.in.: korespondencję; materiały dotyczące majątków ziemskich, np. Raszków, Łopatyńce, Olszanka Wołoska (w tym inwentarz tej wsi z 1801 roku); wypisy z ksiąg grodzkich województwa bracławskiego; dokumenty sądowe m.in. z Winnicy, Kamieńca Podolskiego; dokumenty dotyczące spraw z kapitułą kamieniecką i tamtejszych kościołów.

Więcej … Kolekcja dokumentów dotyczących Podola w zbiorach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

28 października 2021 roku w Sandomierzu pochowano dr. Janusza Kamockiego, zmarłego w Krakowie 22 października. Dr Kamocki, potomek rodziny ziemiańskiej z majątku Podgaje pod Sandomierzem, był zasłużonym polskim patriotą, żołnierzem antyniemieckiej konspiracji w czasie drugiej wojny światowej (Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), w latach 1962-1963 więził go reżim komunistyczny.

Więcej … Doktor Janusz Kamocki (1927-2021) – przyjaciel Ormian polskich

W piątek 22 października 2021 roku o godz. 14 gościliśmy w Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską p. Wojciecha Aleksandra Siwka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, który w ramach kolejnego naszego seminarium zaprezentował swój projekt badawczy poświęcony Ormianom w miastach prywatnych nowożytnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu akulturacji i asymilacji. Seminarium odbyło się w systemie hybrydowym.

Więcej … Październikowe seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Od 20 do 27 września 2021 roku dr Jakub Osiecki, pracownik naszego Ośrodka, przeprowadził w Erywaniu serię rozmów z przedstawicielami instytucji naukowych i rządowych Armenii. Ich celem było zainicjowanie lub utrwalenie współpracy z  Narodowym Archiwum Armenii (Հայաստանի ազգային արխիվ),  Muzeum Rękopisów im. Mesropa Masztoca i Instytutem Badawczym „Metanadaran” («Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական Ինստիտուտ), Ministerstwem Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armenii (Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն), a także z Biblioteką Narodową i Biblioteką oraz Muzeum Katolikosatu. W organizację spotkań z tymi partnerami włączyła się Ambasada RP w Erywaniu, co okazało się być znaczącym wsparciem naszych działań.

Więcej … Wizyta w Erywaniu

Back to top