Podczas pierwszego w tym roku seminarium OBKOP, dr hab. Andrzej A. Zięba zreferował temat „Szlachectwa Ormian polskich od XIV do XX wieku (zarys problematyki)”. Omówił stan dotychczasowych badań (Józefa Epifaniusza Minasowicza, o. Sadoka Barącza, Żegoty Paulego, Mariana Śniadowskiego, Adama Bonieckiego, Seweryna Uruskiego, Leona Theodorowicza, Ludwika Korwina Piotrowskiego, i innych). Następnie przedstawił cele przygotowywanego przez siebie opracowania na ten temat. Nie będzie ono miało charakteru herbarzowego, natomiast koncentruje się na drogach awansu do elitarnego stanu społecznego w łonie mniejszości etnicznej pochodzenia alochtonicznego. Zasadniczym problemem badawczym było tu dokonanie poprawnej weryfikacji rodzin i osób, objętych analizą, co do ich ormiańskiego pochodzenia i faktycznej szlacheckości.

Więcej … Seminarium 15 lutego 2024 roku

Zmarły 9 stycznia 2024 roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obok wielu innych prac, zajmował się także badaniem dziejów Ormian polskich, przede wszystkim Kościoła ormiańskokatolickiego. Zainteresowanie tą problematyką zrodziło się u niego ze względu na ormiańskie pochodzenie matki, Teresy Isakowicz. Z jej rodziny wyszło kilku kapłanów tego obrządku, w tym przedostatni arcybiskup Lwowa obrządku ormiańskiego.

Więcej … Tadeusz Isakowicz-Zaleski jako historyk Ormian polskich

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską zaprosił liderów mniejszości ormiańskiej oraz badaczy problematyki ormiańskiej na spotkanie poświęcone współczesnej sytuacji Ormian w Polsce. 10 lutego 2024 roku zgromadziło się w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej w Polskiej Akademii Umiejętności, oraz połączyło on-line, ponad pół setki osób zainteresowanych tym tematem.

Więcej … Wykład dr. hab. Renaty Król-Mazur i debata o aktualnych problemach mniejszości ormiańskiej w Polsce

Nakładem Ormiańsko-Polskiego Komitetu Społecznego i Konsulatu Honorowego Republiki Armenii w Zabrzu ukazała się dwujęzyczna, ormiańsko-polska publikacja pod tytułem Wizyta świętego Jana Pawła II w Armenii (Zabrze 2023. Jej autorem jest ks. Atanas Sarkisjan. Tekst ormiański przełożył na język polski dr Jerzy Szokalski. Opiekę merytoryczną  zapewnił Hraczja Bojadżjan.

Więcej … Ksiądz Atanas Sarkisjan o papieżu Janie Pawłe II w Armenii

J.E. Alexander Arzoumanian, ambasador Armenii w Polsce, przekazał do biblioteki Ośrodka tę część księgozbioru armenistycznego Edwarda Tryjarskiego, wybitnego orientalisty, którą rodzina zmarłego w 2021 roku profesora przekazała do dyspozycji ambasady. W liczącym ponad 100 pozycji darze znajdują się publikacje w językach: ormiańskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i kipczackim. Bogato reprezentowane jest szczególnie językoznawstwo: różne wydania gramatyki języka ormiańskiego, słowniki i podręczniki, np. drukowany przez rzymską Kongregację Rozkrzewiania Wiary w 1887 roku Manuale lexicon armeno-latinum ad usum scholarum, oraz słownik opracowany przez prof. Tryjarskiego: Dictionnaire arméno-kiptchak: d’après trois manuscrits des collections viennoises (Warszawa 1968-1969).

Więcej … Dar Ambasady Armenii. Księgozbiór armenistyczny prof. Edwarda Tryjarskiego

Podczas kolejnego seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce dr Łukasz Trzeciak z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, p.o. kierownika Katedry Filologii Polskiej w tamtejszym Instytucie Filologii, przedstawił referat pod tytułem „Antroponimia polskich Ormian (stan i perspektywy badań)”.

Więcej … Seminarium 24 listopada 2023 roku

Маджарские: армянский род в истории Беларуси (Madżarscy. Ormiański ród w dziejach Białorusi) – taki tytuł nosi albumowa publikacja naukowa, wydana w roku 2023 w Mińsku i Erywaniu, nakładem Fundacji Rozwoju i Wsparcia Studiów Armenologicznych „Aniw” oraz Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi. Omówienie jej treści (recenzję autorstwa Andrzeja A. Zięby z 10 rocznika czasopisma „Lehahayer” za rok 2023), podajemy poniżej. Pozycja ta jest dostępna w bibliotece Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.

Więcej … Nowa monografia o Madżarskich

Back to top