Rada Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Stopka
historyk, kierownik Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, redaktor naczelny czasopisma „Lehahahyer”, przewodniczący Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie; autor lub współautor książek: Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej (2000); Armenia christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (2002); Ormiańska Warszawa (2012); Języki oswajane pismem. Alografia kipczacko-ormiańska i polsko-ormiańska w kulturze dawnej Polski (2013); Ormiańska Polska (2018).

 

fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Członkowie:

Monika Agopsowicz
współzałożycielka i członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie; członek Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, członek zespołów redakcyjnych polsko-ormiańskiego czasopisma „Awedis” oraz serii źródłowej Pomniki dziejowe Ormian polskich; uprzednio współwydawca i redaktor naczelny tygodnika „Lokalna”, koordynator programu w Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dyrektor Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej w Warszawie; laureatka nagrody Polcul Foundation za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przybliżania kultury i tradycji polskich Ormian; autorka artykułów i książek: Kresowego Pokucia początek. Ormianie (2022) i Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska (II wydanie 2023).

fot. Władysław Deńca

 

prof. dr George A. Bournoutian
historyk, armenolog, iranista, emerytowany wykładowca Iona College, University of California Los Angeles, Columbia University, Tufts University, New York University, Rutgers University; autor prac: A History of the Armenian People, 2, 1500 to the Present (wyd. 3 1998); Russia and the Armenians of Transcaucasia: A Documentary Record, 1797-1889 (1998); Armenians and Russia: A Documentary Record, 1626-1796 (2001); The Travel Accounts of Simeon of Poland (2007); A Concise History of the Armenian People (7 wyd. 2018); Armenia and Imperial Decline: The Yerevan Province, 1900-1914 (2018); The 1823 Russian Survey of the Karabagh Province: A Primary Source on the Demography and Economy of Karabagh in the Early 19th Century (2 wyd. 2012). Był członkiem Rady od jej powstania do swej śmierci 22 sierpnia 2021 roku.

fot. Władysław Deńca

 

 

Armen W. Checzojan
historyk, dziennikarz, autor wielu naukowych i społecznych międzynarodowych projektów z zakresu armenologii; współzałożyciel i koordynator edycji ormiańskiego czasopisma „Aniw” (2005–2013); dyrektor generalny i współzałożyciel Fundacji Wspierania Studiów Armenistycznych „Aniw” (Mińsk-Moskwa-Erywań).

 

 

fot. Bogdan Zimowski

 

prof. dr Armenuhi Drost-Abgarjan
orientalista, armenolog, wykładowca Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Orientalisches Institut, Seminar Christlicher Orient und Byzanz); dyrektor Mesrop Zentrum für Armenische Studien tamże; autorka, współautorka lub redaktorka: Cudik halleakan: kleine Sammlung armenologischer Untersuchungen (1995); Sprache, Mythen, Mythizismen: Festschrift für Walter Beltz zum 65. Geburtstag (2000); Die armenischen Kanones von Astowacayaytnowtiwn. Philologisch-literaturwissenschaftliche Untersuchung zum Saraknoc (2003); Armenologie in Deutschland: Beiträge zum Ersten Deutschen Armenologen-Tag (2005); Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis (2011); Logos im Dialogos: Auf der Suche nach der Orthodoxie. Gedenkschrift für Hermann Goltz (2011); Schriftkunst und Bilderzauber Eine deutsch-armenische Festgabe zum 500. Jubiläum des armenischen Buchdrucks (2012); Sehnsucht nach der Hölle? Höllen- und Unterweltsvorstellungen in Orient und Okzident: Beiträge des Leucorea-Kolloquiums 2010 (2013).

fot. Bogdan Zimowski

 

prof. dr hab. Armen Edigarian
matematyk, wykładowca w Katedrze Analizy Matematycznej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 2003–2016 kierownik Zakładu Matematyki Finansowej w Instytucie Matematyki, od 2008 do 2011 dyrektor tego Instytutu, w latach 2011–2016 dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, a od 2016 roku prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

fot. Milena Kalczyńska

 

Zbigniew Manugiewicz
przedsiębiorca związany ze światowym przemysłem celulozowo-papierniczym; współzałożyciel i kolejno prezes oraz przewodniczący Rady Nadzorczej korporacji PMP (Paper Machinery Producer) Group, poprzednio prezes firmy Beloit Poland; współautor książki U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem (2017); współpracuje też z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

 

fot. Bogdan Zimowski

 

 

prof. dr hab. Lidia Matynian
chórmistrzyni, w latach 1999–2012 prodziekan, dziekan oraz prorektor ds. studenckich Akademii Muzycznej w Krakowie; obecnie dyrektor Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki tamże, od 1993 roku dyrygent i kierownik Chóru Chłopięcego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie; odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; uczestniczka seminariów Bachakademie w Stuttgarcie; wraz z chórem akademickim wielokrotnie brała udział w festiwalach Sztuki Wokalnej im. Ady Sari oraz Dniach Muzyki Organowej, wraz z chórem chłopięcym koncertowała w Polsce, Austrii, Rosji, Niemczech i Szwecji; organizatorka konferencji „Muzyka Armenii i Ormian polskich” (Kraków 2018) oraz wydarzeń muzycznych Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.
fot. Milena Kalczyńska

 

Edward Mier-Jędrzejowicz
przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ambasador Zakonu Maltańskiego w Republice Cypru, prezes Fundacji im. Romana i Natalii Gumińskich w Warszawie; zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną, absolwent Brunel University London (inżynieria), dyplom MBA z Cranfield School of Management; do Polski przybył po zmianach politycznych w 1989 roku, aby kierować jako prezes pierwszym w kraju komórkowym operatorem PTK Centertel – Idea; następnie był prezesem Funduszu Inwestycyjnego / Venture Capital oraz ICL Polska, doradcą strategicznym firmy Vivendii i Telia Sonera, przewodniczącym Rady Nadzorczej TTcomm S.A.; zaangażowany jest w wiele innych projektów telekomunikacyjnych w Europie.


fot. Władysław Deńca

 

prof. dr Claude Mutafian
historyk, armenolog, matematyk, wykładowca Université Paris XIII, członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, autor lub współautor: La Cilicie au carrefour des empires, 1-2 (1988); Zareh Mutafian, 1907-1980 (1990); The Caucasian Knot: The History and Geopolitics of Nagorno-Karabagh (1994); Roma-Armenia (1999); Atlas historique et culturel de l’Arménie: Proche-Orient et Sud-Caucase du 8e au 20e siècle (2001); Le Royaume Arménien de Cilicie, XIIe-XIVe siècle (2002); Les yeux brûlants – Mémoire des Arménien (2006); Arménie: La magie de l’écrit (2007); Les douze capitales d’Arménie (2010); L’ Arménie du Levant (2012); La Saga Des Armeniens de l’Ararat Aux Carpates (2018).

fot. Pharos Arts Foundation

 

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, patrolog, bizantynolog, kierownik Katedry Historii Starożytnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wiceprzewodniczący Komisji Bizantynologicznej i członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny serii Studia Antiquitatis Christianae i Biblioteka Ojców Kościoła, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, administrator ormiańskokatolickiej parafii południowej św. Grzegorza Oświeciciela w Gliwicach; autor: Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza (1995); Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego (2000); Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański (2005); Narodziny Bożego Narodzenia (2016).

 

fot. Bogdan Zimowski

 

prof. dr Judit Pál
historyk, specjalista w zakresie dziejów Siedmiogrodu, zwłaszcza etnicznych, autorka prac o dziejach Ormian siedmiogrodzkich, wykładowca Wydziału Historii (w języku węgierskim) Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca; autorka: Armeni în Transilvania: contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economicǎ a provinciei / Armenians in Transylvania: their contribution to the urbanization and the economic development of the province (2005).

 

 

fot. Władysław Deńca

 

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz
armenista i iranista, członek Collegium Invisibile, na Uniwersytecie Jagiellońskim kierownik Zakładu Iranistyki (1976-1994) i wicedyrektor Instytutu Filologii Orientalnej (1989-1994), w latach 1994-1995 radca ambasady polskiej w Teheranie, redaktor „Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski; autor: Le développement du consonantisme arménien (1976); Origins of the New and Middle Persian Phonological Systems (1985); Słownik pisarzy radzieckiej Armenii (1992); Gramatyka ormiańska. Grabar – Aszcharabar (2 wyd. 2012); Fârsi: materiały do nauki języka perskiego (3 wyd. 1993); Mały słownik ormiańsko-polski, polsko-ormiański (2 wyd. 2012); tłumacz na język polski: Książka ormiańska w latach 1512–1920 Rafajela Iszchaniana (1994).

 

 

prof. dr hab. inż. Marderos Ara Sayegh
wykładowca Politechniki Wrocławskiej (Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza), prezes Ormiańskiego Komitetu Narodowego Polski; współpracownik prasy ormiańskiej w diasporze, uprzednio działacz wspólnoty ormiańskiej i pracownik naukowy w Aleppo (Syria).

 

 

fot. Bogdan Zimowski

 

 

prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś
językoznawca, turkolog, kierownik Zakładu Turkologii w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego; autorka lub współautorka: The Formation of Substantives in XVIIth Century Ottoman Turkish (1997); Karachay-Balkar Vocabulary of Proto-Turkic Origin (2000); Turkish Lexical Content in Dittionario della lingua Italiana, Turchesca by Giovanni Molino, 1641 (2005); Wsród jarłyków i fermanów (2004); Studia Turcologica Cracoviensia (10, 2005); Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy (2010); The Mosques of Istanbul. Names, history and legends (2014); Anonymous Italian-Turkish dictionary (2015); Obraz osiemnastowiecznej Turcji w „Obserwacjach politycznych Państwa Tureckiego” Józefa Mikoszy, 1787 (2018).

 

Back to top