Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Waal de Thomas Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War New York-London 2003; New York University Press 314
Waksmundzki Leszek Armenia przewodnik Pruszków 2008; Oficyna Wydawnicza „Rewasz” 267
Walaszek Adam (red.) Trzy relacje z polskich podróży na Wschód Muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku Kraków 1980; Wydawnictwo Literackie 203
Walewander Edward (red.) Polacy w Armenii Lublin 2000; Katolicki Uniwersytet Lubelski 103
Walker Christopher J. Visions of Ararat: Writings on Armenia London-New York;‎ I. B. Tauris 425
Warneńska Monika Ścieżką na Ararat Warszawa 1977; Książka i wiedza 269
Wasyl Franciszek Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne Kraków 2015; Księgarnia Akademicka 67 Seria: Studia Galicyjskie 4
Wasyl Franciszek Armenians in Old Poland and Austrian Galicia. A Demographic and Historical Study translated by Mark Aldridge Paderborn 2021; Brill Ferdinand Schöningh 68
Weitenberg J. J. S. New Approaches to Medieval Armenian Language and Literature Amsterdam-Atlanta 1995; Radopi Series: Dutch Studies in Armenian Language and Literature, vol. 3; Dar prof. A. Pisowicza
Weitenberg J.J.S. [et all] Armenië middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten Utrecht 2001; Museum Catharijneconvent 44
Welcome to Armenia Welcome to Armenia bmrw. 486
Werfel Franz Czterdzieści dni Musa Dah, tł. Jacek Frühling; wiersze przeł. Robert Stiller Warszawa 2013; Zysk i S-ka Wydawnictwo 297
Westerman Frank Ararat, tłumaczenie Piotr Oczko, Sławomir Paszkiet Warszawa 2009; Wydawnictwo Iskry 209
Wiadomości ASP Wiadomości ASP Kraków 2018; Akademia Sztuk Pięknych 301 82, lipiec 2018
Widerszal Ludwik Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864 Warszawa 2011; Instytut Historyczny (Uniwersytet Warszawski), Wydawnictwo Neriton 212 Seria: Klasycy Historiografii Warszawskiej
Wiersz w dzień uroczysty, założenia węgielnego kamienia na kosciół parafialny ormiańsko-łaciński w mieście Łysiec w cyrkule stanisławowskim w dobrach I. W. Pana Iana de Iordana dnia 15 wrzesnia 1834 Wiersz w dzień uroczysty, założenia węgielnego kamienia na kosciół parafialny ormiańsko-łaciński w mieście Łysiec w cyrkule stanisławowskim w dobrach I. W. Pana Iana de Iordana dnia 15 wrzesnia 1834 Stanisławow 1834; Drukarnia J. Pawła Pillera 143
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 1: (25 IV-31 VII 1918) Romae 1995; Institutum Historicum Polonicum 380/57/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/1
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 2: (1 VIII-11 XI 1918) Romae 1996; Institutum Historicum Polonicum 380/57/2 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/2
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 3: (12 XI 1918-31 I 1919) Romae 1997; Institutum Historicum Polonicum 380/57/3 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/3
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 4: (1 II 1919-30 IV 1919) Romae 1998; Institutum Historicum Polonicum 380/57/4 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/4
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 5: (1 V 1919-31 VII 1919) Romae 1999; Institutum Historicum Polonicum 380/57/5 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/5
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 6: (1 VIII 1919-31 X 1919) Romae 2000; Institutum Historicum Polonicum 380/57/6 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/6
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 7: (1 XI 1919-31 I 1920) Romae 2003; Institutum Historicum Polonicum 380/57/7 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/7
Wilk Stanisław (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 57: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 8: (2 II 1920-31 V 1920) Cracoviae 2022; Academia Scientiarum et Litterarum Polonia Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 57/8
Wirabjan A. (red.)

Վիրաբյան Ա.

Hovsepjan E.

Հովսէփյան Է.

Տոհմիկ բարերարը (Dobroczyńca narodu) Erywań 2019 373 Wybór dokumentów archiwalnych pochodzących z Narodowego Archiwum Armenii a dot. działalności charytatywnej Galusta Giulbenkiana
Wirabjan Amatuni (red.)

Վիրաբյան Ամատունի

Հայ դատի նվիրյալը Ֆրիտյֆ Նանսեն (Oddany sprawom ormiańskim Fridjof Nansen) Erywań 2005 419
Wobn Martiros

ՈբնՄարտիրոս

Թողեք ապրեմ (Pozwólcie mi żyć) Stepanakert 1999 536 Dar prof. A. Pisowicza
Wojtusiak Roman Józef W sercu Kaukazu: dziennik przyrodnika pierwszej polskiej wyprawy w góry Wysokiego Kaukazu Lwów 1937; Książnica-Atlas 225
Wojtyska Henryk Damian (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 1: De fontibus eorumque investigatione et editionibus; Instructio ad editionem; Nuntiorum series chronologica Romae 1990; Institutum Historicum Polonicum 380/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 1
Wojtyska Henryk Damian (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 2: Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553) Romae 1992; Institutum Historicum Polonicum 380/2 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 2
Wojtyska Henryk Damian (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 3/1: Aloisius Lippomano (1555-1557) Romae 1993; Institutum Historicum Polonicum 380/3/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 3/1
Wolańska Joanna Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938: przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza Warszawa 2010; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wołczański Józef Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Kraków 1997; Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 99 Nadbitka: Nasza Przeszłość, t. 87, 1997, ss. 323-374
Wołczański Józef Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923, cz. 2: 1902-1913 Warszawa 2004 363/2 Nadbitka: Przegląd Wschodni, 2004, t. 9, z. 2, s. 379-429
Wołczański Józef Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1923, cz. 3: 1914-1923 Warszawa 2006 363/3 Nadbitka: Przegląd Wschodni, 2006, t. 9, z. 4, s. 803-838
Wołczański Józef (red.) Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938): studia i materiały Kraków 2017; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 106
Wójcik-Keuprulian Bronisława Korespondencja do Szwajcarii: listy do Henryka Opieńskiego (1925-37) i Ludwika Bronarskiego (1929-38); opracowanie, wstęp i komentarze Małgorzata Sieradz Warszawa 2018; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk 170
Wyrozumska Bożena (red.) Ormianie w średniowiecznym Krakowie: wypisy źródłowe Kraków 2003; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 441 Cracovienses Fontes Minores, 1

 

Back to top