Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Tanner Norman Krótka historia Kościoła katolickiego: nowe spojrzenie, tł. Aleksander Gomola Kraków 2011; WAM
Taszycka Maria Polskie pasy kontuszowe Kraków 1985; Wydawnictwo Literackie 263
Tchilingirian Hratch The ‘Other’ Citizens: Armenians in Turkey between Isolation and (Dis)Integration London 2017 460 Originally published in the Journal of the Society for Armenian Studies, 2016, vol. 25
Tchoukaszian Levon (ed.) Thoros Rosline Yerevan 1985 29 Zawiera reprodukcję miniatur wraz z komentarzem
Teodor Axentowicz 1859-1938. Katalog wystawy pośmiertnej 30 grudnia 1938 – 2 lutego 1939 Teodor Axentowicz 1859-1938. Katalog wystawy pośmiertnej 30 grudnia 1938 – 2 lutego 1939 Kraków 1939; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 463
Teodorowicz Józef List pasterski X. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza do duchowieństwa i wiernych obrządku orm.: wydany 2 lutego 1902 r. w dzień konsekracyi biskupiej i intronizacyi Lwów 1902; Drukarnia Katolicka Józefa Chęcińskiego 33
Teodorowicz Józef Od Betlejem do Nazaretu Poznań 1932 111
Teodorowicz Józef Dwie epoki: wybór pism, wstęp Paweł Skibiński Warszawa-Kraków 2016; Ośrodek Myśli Politycznej, Narodowe Centrum Kultury 118 Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, t. 92
Teodorowicz Józef Kuszenie Chrystusa: wielkopostne konferencje radiowe Kraków 1938; Katolickie Towarzystwo Wydawnicze 114
Teodorowicz Józef „Mnie żyć jest Chrystus” Poznań 1919; Drukarnia św. Wojciecha 119
Teodorowicz Józef Okruchy ewangeliczne Lwów 1923; nakładem „Biblioteki Religijnej” 120
Teodorowicz Józef Kazanie sejmowe ks. arcybiskupa Teodorowicza, wygłoszone w kościele katedralnym św. Jana w Warszawie d. 9 lutego 1919 r. Warszawa 2019; Fundacja Kultury i dziedzictwa Ormian Polskich 447 Posłowie: Paweł Skibiński
Teodorowicz Józef O miłości ojczyzny Kraków 2021; Wydawnictwo Miles 430
Teodorowicz Józef Cud wskrzeszenia Polski Kraków 2021; Wydawnictwo Miles 431
Teodorowicz Józef Wychowanie narodowe a Eucharystia Sandomierz 2018; Wydawnictwo Armoryka 116
Teodorowicz Józef Herold Chrystusa na tle epoki Poznań 1937; Księgarnia św. Wojciecha 112
Teodorowicz Józef Zjawiska mistyczne i ich tłumaczenie (Konnersreuth) Sandomierz 2017; Wydawnictwo Armoryka 113 Reprint z 1933
Teodorowicz Józef Z Chrystusem Jezusem: rozważania; przedm. Aleksander Żychliński Kraków 1947; Wydawnictwo Głos Karmelu 115 Seria: Bibliotheca Carmelitana; t. 23
Teodorowicz Józef Kazania o Bogu i ojczyźnie Warszawa 1999; Oficyna Wydawnicza Viator 117 Seria: Biblioteczka Mistrzów Kaznodziejstwa
Ter-Minasjan Anahid

Grigorian L.

Ormianie w ZSRR 1979-1989 Warszawa 1990 476 16-ta publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian przy Oddziale Warszawskim PTL
Ternon Yves Ormianie: historia zapomnianego ludobójstwa przekład Wawrzyniec Brzozowski Kraków 2005; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 200
Ternon Yves Les Arméniens. Histoire d’un génocide Paris 1996; Éditions du Seuil 566 Dar prof. A. Pisowicza
Ter-Sarkisianc Alla

Тер-Саркисянц Алла

Армяне Нагорного Карабаха: история, культура, традиции Москва 2015; Издательство „Русская панорама”  309
Ter-Sarkisjanc Ałła

Тер-Саркисянц Алла

Армяне. История и этнокультурные традиции Москва 1998; Восточная литература kserokopia
Terzian Aram An Armenian miscellany: Window on history Paris 1969; Librairie Orientale H. Samuelian 377 Ex libris A. Pisowicza
The Armenian Soviet Socialist Republic The Armenian Soviet Socialist Republic Yerevan 1985 502 Dar prof. A. Pisowicza
Theodorowicz Ludwik Garść wspomnień Ormianina polskiego Gliwice 1989; Duszpasterstwo Ormian w Polsce 257
Theriault Henry C. [et all.] (red.) Sprawiedliwe rozwiązanie: odszkodowania za ludobójstwo Ormian: raport Grupy Badawczej do Spraw Odszkodowań za Ludobójstwo Ormian: raport końcowy – kwiecień 2015, tł. Bartłomiej Reczyński Warszawa 2015; Ormiański Komitet Narodowy Polski 453
Thomas  D. M. Ararat, przekład Marek Obarski Poznań 1993; Dom Wydawniczy Rebis 236
Thomson Robert W. An introduction to classical armenian Delmar-New York 1989; Caravan Books kserokopia
Toghanian Vartan (ed.)

Jilavyan Arman (ed.)

Armenia on the crossroad od civilization Moscow 2001; Bamo Company 36 This book is dedicated to the 1700th anniversary of the adoption of Christianity as Armenia’s state religion
Trybuś Luiza Działalność kulturalna i charytatywna Archidiecezjalnego Związku Ormian we Lwowie 1930-1939 Szczecin 2014 Nadbitka: Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, red. Z. Gogola, A. Maćkowski, J. Wołczański s. 605-628
Tryjarski Edward Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim Kraków 2010; Polska Akademia Umiejętności/ Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 58 Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego 111 Polska Akademia Umiejętności
Tryjarski Edward Ormianie w Warszawie: materiały do dziejów Kraków 2001; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 87
Tryjarski Edward Armeno-Kipchak Studies Collected Papers edited by Marek Mejor, Agata Bareja-Starzyńska Warszawa 2017; Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Orientalistycznych 57 Prace Orientalistyczne, t. 43
Tryjarski Edward Les noms de personnes dans les ecrits armeno-kiptchak: un essai de classification Sofia 1975; Éditions de l’Académie Bulgare des Sciences Nadbitka: Actes du XIe Congres International des Sciences Onomastiques, t. 2, 1975, s. 365-381; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich Warszawa 1960 Nadbitka: Rocznik Orientalistyczny, t. 23, nr 2, 1960,s. 7-55; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward An Armeno-Kipchak Version of the Lord’s Prayer Cambridge 1979-1980 Nadbitka: Harvard Ukrainian Studies, vol. 3-4, part 2, 1979-1980, s. 896-901; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward The Confession of Anton Vartabed Helsinki 1977 Nadbitka: Studia Orientalia, vol. 47, 1977, s. 271-279; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Ermeni-kipçak dilinde yazılmış olan meteorolojik ve müneccimlikle ilgili tahminler Ankara 1975 Nadbitka: I. Türk Dil Bilimsel KurultayınaSunulan Bildiriler, Ankara, 1972’den ayrıbasım, s. 309-315; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward An Armeno-Kipchak Sermon by Anton Vertabed from the 17th century Wiesbaden 1976 Nadbitka: Tractata Altaica Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merito dedicata, s. 647-674; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward ‘Das Pferd’ in den armenisch-kiptschakischen Texten Utrecht 1965 Nadbitka: Central Asiatic Journal, vol. 10, Nos 3-4, December 1965, s. 316-319; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward The Story of the Holy Mariane in the Kipchak Language of the Polish Armenians Cambridge 1989 Nadbitka: Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol. 13, 1989, pp. 205-236; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward “Eitelkeit der Eitelkeiten” oder eine Predigt Anton Wartabeds zu den Worten Sirachs Praha 1994 Nadbitka: Armağan: Festschrift für Andreas Tietze, Praha 1994, pp. 183-197; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward «La Chronique de Venise» Warszawa 1989 Nadbitka: Rocznik Orientalistyczny, t. 46, nr 1, 1989, s. 5-62; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Abrahamowicz’s Manuscript. Introductory Remarks Kraków 2005 Nadbitka: Folia Orientalia, vol. 41, 2005, s. 159-164; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Legenda o świętej Mariane w języku kipczackim Ormian polskich

 

Warszawa 1989 Nadbitka: Studia Theologica Varsaviensia, vol. 27, nr 2, 1989, s. 203-213; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward On the Kermes and its Production in the Seventeenth Century Kraków 2001 Nadbitka: Folia Orientalia, vol. 37, 2001, pp. 177-186; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward On the Importance of Slavic Elements in Armeno-KipchakTexts Kraków 2000 Nadbitka: Folia Orientalia, vol. 36, 2000, pp. 343-351; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Interjections in Some Languages of Western Turcic (Codex Cumanicus, Arabo-Kipchak, Armeno-Kipchak, Karaim,and Kazan Tatar) Bloomington 1978 Nadbitka: Aspects of Altaic Civilization II,Indiana University Uralic and Altaic Series, Vol. 134, pp. 201-212; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward New Armeno-Kipchak Lexical Material from the Matenadaran Collection Warszawa 1986 Nadbitka: Rocznik Orientalistyczny, 1986, 45, z. 2, s. 35-48; dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Armeno-Kipchak Studies: Schütz E., An Armeno-KipchakChronicle on the Polish-Turkish Wars 1620–1621. Bibliotheca OrientalisHungarica, XI. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968 Berlin 1970 Nadbitka: Orientalistische Literaturzeitung, Vol. 65, No. 11-12, 1970, kol. 533-541; dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Tryjarski Edward Dictionnaire arméno-kiptchak: d’après trois manuscrits des collections viennoises; T. 1, fasc. 1, A-H Warszawa 1968; PWN
Tryjarski Edward Dictionnaire arméno-kiptchak: d’après trois manuscrits des collections viennoises; T. 1, fasc. 3, X-O Warszawa 1969; PWN
Tryjarski Edward (oprac.) Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego Kraków 2017; Księgarnia Akademicka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 9/1 Seria: Pomniki Dziejowe Ormian Polskich 1; na płycie CD-ROM faksymile rękopisu tekstu źródłowego
Tryjarski Edward (oprac.) Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim Kraków 2017; Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 117; Zawiera faksymile rękopisu tekstu źródłowego
Tsanev Iwona Baśnie narodów Kaukazu Sandomierz 2014; Wydawnictwo Armoryka 226
Tunjan Walerij Խրիմյան Հայրիկի Հայրապէտությունը 1893-1907 (Patriarchat Chrimiana Hajrika 1893-1907) Eczmiadzyn 2013
Tunyan Valeriy G.

Тунян Валерий Г.

 

Патриаршество Хримяна Айрика 1893-1907 Первопрестольный Св. Эчмиадзин 2013 308
Turnau Irena

 

Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. Warszawa 1999; Wydawnictwo Naukowe Semper 47
Tusan Michelle The British Empire and the Armenian Genocide: Humanitarianism and Imperial Politics from Gladstone to Churchill London-New York 2020; I. B.Tauris 158 Series: International Library of Twentieth Century History, vol. 100
Tygielski Wojciech (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 18: Franciscus Simonetta (1606-1612),  vol. 1: (21 VI 1606-30 IX 1607) Romae 1990; Institutum Historicum Polonicum 380/18/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 18/1

 

Back to top