Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Maaspurk Leo

Մաասպուրկ Լէօ

Մայր Թէրեզա (Matka Teresa) Bejrut 2015 535 Dar prof. A. Pisowicza
Machul-Telus Beata (red.) Ormianie

 

Warszawa 2014; Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe 85 Seria: Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce
Mackiewicz Anna (red.) Łączy nas Gdańsk. Gdańsk wielu kultur Gdańsk 2020; Instytut Kultury Miejskiej
Madatjan B. M.

ՄադաթյանԲ. Մ.

Ալաշկերտի խոսվածքը (Dialekt Alaszakertu) Erywań 1985 Dar prof. A. Pisowicza
Madojak Arszak  (red.)

Մադոյակ Արշակ (red.)

ԳԵ-ԳԸ դարերի Ուղեգրութձուններ (Dzienniki Podróżne XV-XVIII ww.) Erywań 2005 551 Dar prof. A. Pisowicza
Magakian Grair Ormiańsko-turecki konflikt 1915 roku we francuskojęzycznych i rosyjskojęzycznych (multi)mediach w XXI wieku: wybrane zagadnienia Katowice 2020; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 174
Majewski Marcin Ł. Piotrków ormiański. Przewodnik Piotrków Trybunalski 2019
Majewski Marcin Łukasz Węgrzy, Szkoci i Ormianie: studia nad składem etnicznym mieszkańców Piotrkowa przyjętych do prawa miejskiego w okresie staropolskim Warszawa 2017; Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 95
Malchasjan A. G.

Малхасян А. Г.

Армянско-русский словарь диалекта донских (нахичеванских) армян. Корни слов и фамилий Ростов-на-Дону 2001 Dar prof. A. Pisowicza
Mandelstam Ossip Armenien, Armenien! Prosa, Notizbuch, Gedichte 1930-1933 ‎Frankfurt am Main 2005; Fischer Taschenbuch; 558
Mandelsztam Osip Podróż do Armenii; przeł. i komentarzem opatrzył Ryszard Przybylski Warszawa 2004; Wydawnictwo Sic! 218
Manugiewicz Zbigniew

Tustanowski Jerzy

U podnóża Owidiusza: rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem Kraków 2017; Księgarnia Akademicka 75
Manukjan A.

Մանուկյան Ա.

Քաղաքական բռնաճշումներ Հայաստանում 1920-1953 թթ. (Polityczne represje w Armenii w latach 1920-1953) Erywań 1999 399
Manukjan M.

Манукян М.

Гусяни Армении Москва 1977;  Издательство „Советский композитор”
Mańkowski Tadeusz Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku Wrocław 1954; Zakład im. Ossolińskich 25 Seria: Studia z Dziejów Polskiego Rzemiosła Artystycznego; t. 2
Mańkowski Tadeusz Orient w polskiej kulturze artystycznej Wrocław 1959; Zakład Narodowy im. Ossolińskich 71 Seria: Studia z Historii Sztuki, t. 8; przedmowa Mieczysława Gębarowicza
Mańkowski Tadeusz Archiwum lwowskiej katedry ormiańskiej Warszawa 1932 Nadbitka: „Archeion”, z. 10, 1932; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Maranci Christina The Art of Armenia: an introduction New York 2018; Oxford University Press
Mardiganyan Aurora Prior to the Auction of Souls: Graphic novel based on the novel „Ravished Armenia” by Aurora Mardiganyan art. Work by Tigran Yerevan 2008 281
Margarjan A.

Մարգարյան Ա.

Հայոց լեզվի հականիշներ (Antonimy języka ormiańskiego) Erywań 1987 542 Dar prof. A. Pisowicza
Marian Tatara Od Kochanowskiego do Norwida: lektury i rozprawy; oprac. Bogusław Dopart i Marek Stanisz Kraków 2007; Księgarnia Akademicka 317 Seria: Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy; 1
Martirosjan

Мартиросян Гюлаб Арамович

Мои телеграммы Горбачеву о трагедии легендарного села Чардахлы, Нагорного Карабаха, Геташена Рязань 1995; Рязанское армянское культурное общество «Аракс»
Marutjan Harutiun

Մապության Հարություն

Հայ ինքնության պատկերագրությունը (Ikonografia ormiańskiej tożsamości) Erywań 2009
Marutyan Harutyun Iconography of Armenian Identity, vol. 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement Yerevan 2009; „Gitutyun” Publishing House of NAS RA 277
Marutyan Harutyun Iconography of Armenian Identity, vol. 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement – ta sama książka tylko tytuł po ormiańsku 278
Marynowski Marcin Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV-XVIII wieku: historiografia i źródła rumuńskojęzyczne Przemyśl 2018; Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 140 Mapa luzem
Matossian Der Bedross The First Republic of Armenia (1918-1920). On its Centenary: Politics, Gender, and Diplomacy Fresno 2020; The Press at California State University Armenian Series, 10; Society for Armenian Studies Series 2; dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Matossian Der Bedross (ed.)

Mugrdechian Der Barlow (ed.)

Western Armenian in the 21st Century: Challenges and New Approaches Fresno 2018; The Press at California State University Armenian Series, 7
Matwijowski Leon

Matwijowski Krystian Jakub

Prawo ormiańskie w dawnej Polsce

Szkice z dziejów Ormian

 

Wrocław 2010; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 80 Seria: Prace historyczne, 42
Mechitar di Sebaste Sei inni sacri di Mechitar di Sebaste in onore della SS. Vergine e di S. Antonio abate Venezia 1977; Tipo-Litografia Armena di S. Lazzaro 500 Dar prof. A. Pisowicza
Mechitar z Sebasty Մխիթար Սեբաստացի (Broszura wydana z okazji 300-lecia urodzin Mechitara z Sebasty) Wenecja 1976 480 Dar prof. A. Pisowicza
Meillet Antoine Études de linguistique et de philologie arméniennes, 1, Recherches sur la syntaxe comparée de l’arménien suivies de la composition en arménien Lisboa 1962; Imprensa Nacional de Lisboa Bibliothèque arménienne de la fondation Calouste Gulbenkian; dar prof. A. Pisowicza
Meillet Antoine Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique Vienne 1936;  Imprimerie des pp. Mekhitaristes Exlibris prof. A. Pisowicza
Melik Ohandzanjan K. (red.)

Մելիկ Օհանջանյան Կ. (red.)

Էջեր հայ միջնադարյան գեղարվէստական արձակից (Strony z ormiańskiej średniowiecznej prozy) Erywań 1957 Dar prof. A. Pisowicza
Memorie del Pont. Collegio Armeno 1883-1958 Memorie del Pont. Collegio Armeno 1883-1958 Venezia 1958; Tipografia Poliglotta Armena 288 Kserokopia
Menges Karl H. Zur Etymologie des Armeno-Qypčaqischen Berlin 1971 Nadbitka: Der Islam, 1971, Vol. 48; Iss. 2, ss. 298-332; dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Michalska Urszula [et. all] Rozmówki polsko-ormiańskie Warszawa 2007; Wydawnictwo KRAM 573
Międzynarodowa Konferencja Armenistyczna. Tematy wystąpień Միջազգային հայերենաքիտական գիտաժողով. Թեզիսներ  (Międzynarodowa Konferencja Armenistyczna. Tematy wystąpień) Erywań 1982 521 Dar prof. A. Pisowicza
Miławicki Marek „Hauptschule bey den Dominikanern zu Lemberg”: działalność oświatowa dominikanów lwowskich w XIX w. Warszawa 2020/2021 514 Nadbitka: Rocznik Lwowski,  2020/2021, ss. 139-181
Miławicki Marek „I jest dzisiaj jednym ze świateł swego zakonu w Galicji”: Sadok Wincenty Barącz a dominikanie w przestrzeni kulturalnej Galicji w XIX w. Tyniec 2020 499 Nadbitka: Kościół w Polsce: dzieje i Kultura, t. 19, red. J. Walkusz, ss. 141-181
Miłoszowie Grażyna Andrzej Kaukaz Warszawa 1979; Wiedza Powszechna 567 Biblioteka – kraje, ludzie, obyczaje
Minasowicz Józef Epifani Pochwała niczego przypisana nikomu; Pochwała czegoś przypisana komuś; w oprac. Alicji Bielak i Renaty Bronikowskiej Warszawa-Kraków 2015; Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Instytut Języka Polskiego PAN 233 Pisma Scjencji Pełne; t. 1
Minassian Martiros Grammaire d’Armenien Oriental New York 1980; Caravan Books 349 Dar prof. A. Pisowicza
Mkrtczjan L. M.

Мкртчян Л. М.

Прапесня из армянской народной поэзии преводи Наума Гребнева Ереван 1970; Издательство „Айастан” 570 Dar Janusza Saryusz Kamockiego
Mkrtczjan N.

Մկրտչյան Ն.

Բուրդուրի բարբառը (Dialekt Burdur) Erywań 1971 545 Dar prof. A. Pisowicza
Mkrtczjan Samwel

Մկրտչյան Սամվել

Տոներ (Święta) Erywań 2010 423
Mkrticz Armen

Մկրտիչ Արմեն

Հեղնար աղբյուր (Źródło Heghnar) Erywań 1961 Dar prof. A. Pisowicza
Mnacakanian Piruz Ormianie polscy. Spuścizna rękopiśmienna na podstawie zbiorów rękopisów Matenadaranu z okazji 650-lecia utworzenia biskupstwa ormiańskiego we Lwowie (1367-2017) Erywań 2017; Matenadaran 34
Mnatsakanian Stepan

Sarafian Ara (ed.)

Koker Osman (ed.)

Aghtamar: A Jewel of Medieval Armenian Architecture London 2010; Gomidas Institute 367
Mowses Chorenacy (Mojżesz z Chorenu) Historia Armenii w trzech księgach, zredagował, opatrzył wstępem i indeksami Andrzej Pisowicz przełożył z języka rosyjskiego Stanisław Ulaszek Kraków 2021; Księgarnia Akademicka 10/4 Seria: Biblioteka „Lehahayer” 4
Msza święta Kościoła ormiańskokatolickiego w transkrypcji z alfabetu ormiańskiego na łaciński i w tłumaczeniu na język polski Msza święta Kościoła ormiańskokatolickiego w transkrypcji z alfabetu ormiańskiego na łaciński i w tłumaczeniu na język polski Warszawa 2019; Fundacja Kultury i dziedzictwa Ormian Polskich; Ormiańskokatolicka parafia centralna pw. Św. Grzegorza z Nareku w Warszawie 448
Mugrdechian Barlow Der (ed.) Between Paris and Fresno: Armenian studies in honor of Dickran Kouymjian Costa Mesa 2008; Mazda Publishers 307 Series: Armenian Studies Series, no. 13
Muradbekjan A.

Մուրադբէգյան Ա.

Մայրը (Matka) Stepanakert 2012 503 Autor znany bardziej pod swoim kościelnym nazwiskiem – katolikos Choren Muradbekjan
Muradjan Aszot

Մուրադյան Աշոտ

Արմենիա (Armenia) Erywań 2011 366
MuradjanH. D.

ՄուրադյանՀ. Դ.

Կաքավաբերդի բարբառը (Dialekt Kakawaberdu) Erywań 1967 Dar prof. A. Pisowicza
MuradjanH. D.

ՄուրադյանՀ. Դ.

Կարճեվանի բարբառը (Dialekt Karczewanu) Erywań 1960 Dar prof. A. Pisowicza
Musiał Maciej

Sińczak Tomasz

Upadek Królestwa Armenii w latach 363-428. Armenia między Cesarstwem Rzymskim, a Iranem Sasanidów Oświęcim 2019; Wydawnictwo Napoleon V 219
Mutafian Claude Roma-Armenia Roma 1999; de Luca 283 Katalog wystawy: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino, 25 marzo-16 luglio 1999; Dedykacja aktora dla prof. A. Pisowicza
Mutafian Claude L’ Arménie du Levant (XIe-XIVe siècle), tome I Paris 2012; Les Belles Lettres 285/1
Mutafian Claude L’ Arménie du Levant (XIe-XIVe siècle), tome II Paris 2012; Les Belles Lettres 285/2
Mutafian Claude Le Royaume Arménien de Cilicie XIIe-XIVe siècle Paris 2001; CNRS Éditions 284
Mutafian Claude Jérusalem et les Arméniens: Jusqu’à la conquête ottomane (1516) Paris 2022; Les Belles Lettres
Mutafian Claude La saga des Arméniens: de l’Ararat aux Carpates Paris 2018; Les Belles Lettres 286
Mutafian Claude France-Arménie des relations séculaires. Exposition au Matenadaran à l’occasion du XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan Erevan 2018; Matenadaran l’Institut Mesrop Machtots de  manuscrits anciens
Muzykalia Ormian polskich Muzykalia Ormian polskich XX wiek Rkps 4 Dar Romany Obrockiej
Mykyrticz Armen Źródło Egnar; z ros. przeł. Aleksander Bogdański Warszawa 1988; Książka i Wiedza 270

 

Back to top