Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Obertyński Zdzisław Die Polnischen Armenier und Ihr Erzbischof Andreas in Jazłowiec Wien 1961 32 Nadbitka: Handes Amsorya, 1961, nr 10-12, ss. 758-854
Obertyński Zdzisław Eine Gründungsurkunde der polnischen Armenier aus d. XIV Jhdt Lwów 1932 142 Nadbitka: Collectanea Theologica, 13/4, 1932, ss. 374-384
Obertyński Zdzisław Legenda jazłowiecka. Przyczynek do krytyki podań ludowych w wiekach XVI-XVIII [cz. 1 i 2] Warszawa 1962-1963 Nadbitka: Studia Źródłoznawcze, 1962, t. 7, s. 57-76; Studia Źródłoznawcze, 1963, t. 8, s. 15-48; Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Oganesian Konstantin

Оганесян Константин

Росписи эребуни Ереван 1973; Издательство Академии Наук Армянской ССР 280 Ex libris: Janusza Saryusz Kamockiego
Oganesyan Nikolay

Оганесян Николай

Геноцид Армян Ереван 2005; Национальна академия наук Армении Институт Востоковедения 457
Ogannisyan Iyerey Vazgen

Оганнисян Иерей Вазген

Армянская Апостольская Св. Церковь век XX (Отношения с Россией и с Русской  православной Св. Церковью) Ереван 2016 383
OhanianMelik K.

ՕհանջանյանՄելիկԿ.

Առածական սալմաստ քավառի բարբառով (Przysłówki w dialekcie regionu Salmastu) Tebriz 2012 Dar prof. A. Pisowicza
Ohanjan Rubik

Օհանեան Ռուբիկ

Բառարան. Սալմաստի բարբառ (Słownik. Dialekt Salmasu) Tebriz 2012 395
Ohanjan Rubik (red.)

Օհանեան Ռուբիկ

Խինդ ու խոհ (Śmieszne i mądre. Dowcipy ormiańskie z Iranu) Tebriz 2012

 

394
Oleś Marian The armenian law in the Polish Kingdom (1356-1519). A juridical and historical study Roma 1966; Edizioni Hosianum
Olszańska Anna (red.) III Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2008; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) IV Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2009; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) VII Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2012; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) VIII Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2013; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) IX Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2014; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) X Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2015; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) XI Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2016; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Olszańska Anna (red.) XVI Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały Informacyjne Gliwice 2021; Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza Dar Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza
Önol Onur The Tsarʼs Armenians: A Minority in Late Imperial Russia London-New York 2020; I. B.Tauris 157
Orbeli H. (red.)

Օրբելի Հ. (red.)

Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (Ormiańskie bajki ludowe/narodowe) Erywań 1962 Dar prof. A. Pisowicza
Ormanian Malachiasz Kościół Ormiański: historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny; z jęz. fr. przeł. i koment. opatrzył Krzysztof Stopka Kraków 2004; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 90
Ormianie – historia i kultura: wystawa czasowa 24 czerwca – 23 października 2016 r. Ormianie – historia i kultura: wystawa czasowa 24 czerwca – 23 października 2016 r. Szreniawa 2016; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 84
Osadczy Włodzimierz (red.)

Kalinowski Mirosław (red.)

Jacov Marko (red.)

Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich Lublin 2015; Wydawnictwo KUL 108 Seria: Biblioteka Ucrainicum
Osiecki Jakub Bolszewicy a Kościół ormiański: Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej w latach 1920-1938 Kraków 2016; Księgarnia Akademicka 10/2 Seria: Biblioteka „Lehahayer” 2
Osiński Tadeusz (przekład) Nowele ormiańskie Toruń 1951; Książka i Wiedza
Ostapowicz Krzysztof Bogusz Chaczkary Warszawa 1991 474 20-ta publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian przy Oddziale Warszawskim PTL
OwlʼOwrlean Mesrop

Orengo Alessandro (ed.)

Storia della colonia armena di Livorno e della costruzione della sua chiesa (con appendici) Livorno 1990 293 Series: Quaderni della Labronica, 2

 

Back to top