• Home
  • Biblioteka „Lehahayer”

Seria wydawnicza pt. Biblioteka „Lehahayer” zrodziła się ze współpracy redakcji czasopisma „Lehahayer” z oficyną wydawniczą „Księgarnia Akademicka” w Krakowie, a ścisłej mówiąc z inicjatywy jej prezesa, Adama Lejczaka. Dodatkowym impulsem była rocznica dziesięciolecia powstania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Na jubileusz naszych przyjaciół zespół redakcyjny i środowisko krakowskie postanowiło przygotować tom studiów, aby pozostał po obchodach trwały ślad naukowy. Gdy po kilku latach od wydania pierwszego tomu wróciliśmy do naszej serii, trzeba było jej nadać odpowiednią formą. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów krakowskich i pozakrakowskich, powstał komitet redakcyjny i zrodziły się kolejne plany wydawnicze. Chcemy, aby nasza seria objęła wszelkie tematy związane z Armenia, polskimi Ormianami i diasporą ormiańską w ogóle. Planujemy publikować monografie, syntezy, edycje źródłowe, tłumaczenia dzieł klasycznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z autorami polskimi i zagranicznymi. Prosimy o ewentualne zgłoszenia na adres Ośrodka. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć bibliotekę wartościowych prac armenologicznych.

Back to top