HASŁA ENCYKLOPEDII ORMIAN POLSKICH
oprac. Andrzej A. Zięba
Spis haseł ma charakter roboczy. Ostateczna forma ich tytułów może ulec zmianom, podobnie jak i dobór. Spis jest znacznie rozszerzony względem planowej objętości pierwszej edycji encyklopedii, tj. finansowanej ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w której ma się znaleźć tylko 500 haseł. Spis zawiera hasła dotyczące:
1) wybitnych Ormian polskich lub ich bezpośrednich potomków, którzy poczuwali się do ormiańskości, w tym także działających poza obszarem macierzystym, tj. poza ziemiami polskimi);
2) wybranych rodzin pochodzenia ormiańskiego, docelowo chcemy opisywać większość z nich;
3) najważniejszych badaczy i popularyzatorów dziejów Ormian polskich;
4) polskich rodzin magnackich lub poszczególnych osób narodowości nieormiańskiej, blisko związanych z Ormianami;
5) miejscowości i regionów o dużym nasyceniu osadnictwem ormiańskim w Polsce lub silnie powiązanych z Ormianami polskimi, choć usytuowanych poza Polską, te drugie omawiane będą tylko pod kątem tych właśnie powiązań;
6) instytucji (np. zakonów) i państwowości – przede wszystkim różnych form historycznych państwa polskiego oraz państw rozbiorowych – odnośnie statusu, jaki mieli w nich Ormianie;
7) ormiańskich instytucji, organizacji i czasopism w Polsce;
8) dzieł literackich, artystycznych, architektonicznych i historiograficznych autorstwa ormiańskiego lub dedykowanych Ormianom polskim;
9) produktów, zajęć i grup zawodowych Ormian polskich;
10) zachodzących wśród nich zjawisk i procesów;
11) pojęć, funkcji, rytuałów i symboli ich kultury;
12) form ich dziedzictwa kulturowego.
Znaki zapytania poprzedzają hasła biograficzne, które znajdą się w encyklopedii, o ile badanie genealogiczne wykaże dowodnie ormiańskie pochodzenie danej osoby, względnie  (rodziny). Wszelkie uwagi, zapytania i komentarze do spisu należy nadsyłać na adres: andrzejzieba1@wp.pl

 

Back to top