Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Pachyan Aram Ocean Gdańska 2021; Fundacja Mlecznego Brata Dar Fundacji Mlecznego Brata
Papazian Vahram Love, Love, Love: Memoirs of the Ottoman Armenian Sportsman, Translation by Khazhak Drampyan Yerevan 2014; Armenian Genocide Museum-Institute 292
Papazjan A. A. (red.)

Папазян А. А. (ред.)

„Джихан-нюма” и „Фезлеке” Кятиба Челеби как источник по истории Армении (XVII в.) Ереван 1973; Издательство Академии наук Армянской ССР Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Patriarcha męczennik Նահատակ Հայրապէտը (Patriarcha męczennik) Eczmiadzyn 2008 429
Pattie  Susan Paul The Armenian Legionnaires: Sacrifice and Betrayal in World War London 2019;  I.B. Tauris 320
Payaslian Simon The Political Economy of Human Rights in Armenia: Authoritarianism and Democracy in a Former Soviet Republic New York 2011; I. B.Tauris 148 International Library of Historical Studies, 75
Payaslian Simon The history of Armenia from the origins to the present ‎New York 2007; Palgrave Macmillan 324 Ex libris A. Pisowicza
Pełczyński Grzegorz Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności etnicznej Warszawa 1997; Koło Zainteresowań Kultura Ormian 98 27 publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian
Penderecki Krzysztof Pendereccy saga rodzinna wysłuchali Katarzyna Janowska Piotr Mucharski Kraków 2013; Wydawnictwo Literackie
Petojan W. A.

Петоян В. А.

Сасунский диалект Ереван 1954; Издательство Академии наук Армянской ССР 541 Dar prof. A. Pisowicza
Petrosian Irina

Underwood David

Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore Yerevan 2005 Dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Petrosyan Yeznik

Петросян Езник

Армянская Апостольская Святая Церковь Ереван 2016; Армянское Библейское Общество 562
Petrowicz Gregorio La Chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, parte terza: 1686-1954 Roma 1988; Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici 69 Seria: Studia Ecclesiastica 17, Historica 10
Petrowicz Gregorio La chiesa armena in Polonia, parte prima: 1350-1624 Roma 1971; Istituto degli Studi Ecclesiastici 70 Seria: Studia Ecclesiastica 12, Historica 8, Dissertationes 10
Petrowicz Tadeusz Od Czarnohory do Białowieży Lublin 1986; Wydawnictwo Lubelskie 124
Petrowicz Tadeusz Pies, strzelba i ja Lublin 1988; Wydawnictwo Lubelskie 572
Petrowicz Tadeusz Zaczęło się w Czarnohorze Warszawa 1996; Wydawnictwo Łowiec Polski 515 Seria: Biblioteka Beletrystyki Łowieckiej
Pieśń Legionisty w rysunkach Kajetana Stefanowicza podoficera I-go p. ułanów Legionów Polskich Pieśń Legionisty w rysunkach Kajetana Stefanowicza podoficera I-go p. ułanów Legionów Polskich Lwów 1916; nakładem autora
Pindel Edyta (red.) Imigranci w Małopolsce: między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją Kraków 2014; Akademia Ignatianum w Krakowie 333
Pindera Stanisław Armenia: kamienie silniejsze niż człowiek Starachowice 2007; Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 18
Piramowicz Antoni Konrad Mowy pogrzebowe przy zmarłych różnego wieku i stanu Warszawa 1858; nakładem G. Sennewalda 262
Piramowicz Grzegorz Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów; oprac. Kamilla Mrozowska Wrocław 2005; Zakład Narodowy im. Ossolińskich 245
Pisowicz Andrzej

Sedojan Szuszanik

Ter-Grigorian Norajr

Mały słownik ormiańsko-polski polsko ormiański Kraków 2006; Księgarnia Akademicka 55
Pisowicz Andrzej Gramatyka ormiańska: (grabar-aszcharabar) Kraków 2014; Księgarnia Akademicka 206
Pisowicz Andrzej Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita Białystok 2015; Fundacja Sąsiedzi 234
Pisowicz Andrzej Un texte arménien dialectal du village Pharpi Kraków 1976 489 Nadbitka: Folia Orientalia, t. XVI, 1975, ss. 289-301
Pisowicz Andrzej Le développement du consonantisme Arménien Wrocław 1976 205 Polska Akademia Nauk Prace Komisji Językoznawstwa nr 43; Dedykacja autora dla OBKOP
Pisowicz Andrzej Matériaux pour servir à la recherche du consonantisme Arménien. Continuation dialectale des occlusives et affriquées de la langue classique Kraków 1976 490 Nadbitka: Folia Orientalia, t. XVII, 1976, ss. 197-216
Poezja armeńska: antologia Poezja armeńska: antologia /wybór Andrzeja Szymańskiego i Piotra Kuncewicza Łódź 1984; Wydawnictwo Łódzkie 183 Seria: Poezja Narodów Związku Radzieckiego
Poghosjan S. M.

Պողոսյան Ս. Մ.

Տաթեվի համառոտ պատմություն (Krótka historia klasztoru Tatew) Erywań 2011 426
Poghosjan Ter Ararat (red.) Մատենագիտություն «Էջմիացին» ամսագրի (Bibliografia miesięcznika „Eczmiadzyn”) Eczmiadzyn 2012
Pogosian Isahak

Поґосян Ісагак

Святе знамення і монастир Вараґ у вірменських рукописних джерелах Львів 2019; Галицька видавнича спілка 421
Pogosjan P. M.

Պողոսյան Պ. Մ.

Բայի եղմնակային զեվերի ոճական կիրառություններ արդի հայերենում (Stylistyczne wykorzystanie licznych form czasownika we współczesnym języku ormiańskim) Erywań 1959 Dar prof. A. Pisowicza
Posłaniec św. Grzegorza Oświeciciela Posłaniec św. Grzegorza Oświeciciela Gliwice; Parafia ormiańskokatolicka w Gliwicach 3 Wielkanoc 1993; 20 lipca 1993; nr 8 (1997)
Prace Komisji Historii Sztuki Prace Komisji Historii Sztuki Kraków 1934; Polska Akademia Umiejętności 21 t. VI, z. I; Tadeusz Mańkowski: Sztuka Ormian Lwowskich, ss. 61-163
Praszałowicz Dorota

Makowski Krzysztof A.

Zięba Andrzej A.

Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu Kraków 2004; Księgarnia Akademicka 247
Program Ormiańskiego Sojuszu Rewolucyjnego – Dasznakcutiun Ծրագիր. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության (Program Ormiańskiego Sojuszu Rewolucyjnego – Dasznakcutiun) Brak miejsca wydania 1998
Program Partii Rewolucyjnej Dasznakcutiun Ծրագիր Հ. Յ. Դաշնակծության

(Program Partii Rewolucyjnej Dasznakcutiun)

1998 (brak miejsca wydania) 472
Pruski Witold Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918, t. 1 okres 1772-1881 Wrocław 1975; Wydawnictwo PAN
Przegląd Wschodni Przegląd Wschodni Warszawa 2021 356 2021, t. 17, z. 1-4; J. Osiecki: Arcach: kilka uwag o genezie konfliktu, s. 275-289
Przybylska Maria Karawany ze wschodu Biały Dunajec-Ostróg 2002; Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 571 Dar prof. A. Pisowicza
Pustelak Danuta Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji Rzeszów 2011; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 77 Ex libris Moniki Agopsowicz

 

Back to top