Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Catalogo delle pubblicazioni Casa Editrice Armena Catalogo delle pubblicazioni Casa Editrice Armena Venezia 1978; Tipo-Litografia Armena
Celebrating the Legacy of Five Centuries of Armenian-Language Book Printing, 1512-2012 Celebrating the Legacy of Five Centuries of Armenian-Language Book Printing, 1512-2012, Dearborn 2012; University of Michigan-Dearborn, Armenian Research Center

 

Dar rodziny prof. G. Bournoutiana
ChaczatrjanHajk

ԽաչատրյանՀայկ

Գրական տեղեկատու (Leksykon literacki) Erywań 1986 Dar prof. A. Pisowicza
Chakhian Tatev Dowód (nie)osobisty; przełożyli Haik Howannisjan i Paweł Sakowski Gdańsk 2018; Instytut Kultury Miejskiej 213
Chalapjan Zorajr

Խալափյան Զորայր

Ոպտեղ էիր մարդ ստծո (Gdzie ty byłeś Boży człowieku) Erywań 1983 547 Dar prof. A. Pisowicza
Chałupczak Henryk

Browarek Tomasz

Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 Lublin 1998; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 172
Chamich Michael History of Armenia, by Father Michael Chamich: From B. C. 2247 to the Year of Christ 1780, Or 1229 of the Armenian Era, Translated from the Original Armenian, by Johannes Avdall, vol. 1 Calcutta 1827; Printed at Bishop’s college Press, by H. Townsend Reprint 1990; Dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Chamich Michael History of Armenia, by Father Michael Chamich: From B. C. 2247 to the Year of Christ 1780, Or 1229 of the Armenian Era, Translated from the Original Armenian, by Johannes Avdall, vol. 2 Calcutta 1827; Printed at Bishop’s college Press, by H. Townsend Reprint 1990; Dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Chandzjan G. (red.)

Խանջյան Գ. (red.)

Ս. Էջմիածին (Święty Eczmiadzyn) Eczmiadzyn 1981 Przewodnik turystyczny po rezydencji katolikosa w  Eczmiadzynie; Dar prof. A. Pisowicza
Chaqueri Cosroe (ed.) The Armenians of Iran: The Paradoxical Role of a Minority in a Dominant Culture: Articles and Documents Cambridge 1998; Harvard Center for Middle Eastern Studies Harvard Middle Eastern Monographs, 30; dar rodziny prof. G. Bournoutiana
Charratjan H.

Խառատյան Հ.

Szagojan G.

Շագոյան Գ.

Marutjan H.

Մարության Հ.

Abrahamjan L.

Աբրահամյան Լ.

Ստալինյան բռնաճշումներ Հայաստանում. Պատմություն հիշողություն առօրյա (Prześladowania stalinowskie w Armenii. Historia, pamięć, codzienność) Erywań 2015 372
Chiftjian Krikor Morality Church & modern times Antelias 2001; Armenian Catholicosate of Cilicia 403 Dar prof. A. Pisowicza
Chłędowski Kazimierz Pamiętniki, T. 2: Wiedeń (1843-1880), do dr. przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot

Wrocław 1951; Ossolineum

 

Pamiętniki, T. 1: Galicja (1881-1901), do dr. przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot

 

Album fotograficzne, opracował i wydał Antoni Knot

Wrocław 1951; Ossolineum

Wrocław 1951; Ossolineum 134 Oprawione w jeden wolumin
Chłopicka Regina Krzysztof Penderecki musica sacra – musica profana. A study of Vocal-Instrumental Works Warsaw 2003; Adam Mickiewicz Institute
Chmielecki Tymon Tytus Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów watykańskich Toruń 1998; Wydawnictwo UMK 175
Chowaniec Czesław Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku Stanisławów 1928; Drukarnia i Litografia Stanisława Chowańca 31 Dedykacja autora dla dr. Karola Piotrowicza
Chrząszczewski Jacek Kościoły Ormian polskich Warszawa 2001; Res Publica Multiethnica 23 Katalog zabytków ormiańskich, t. 1; ex libris Andrzeja Pisowicza
Chrząszczewski Jacek Ormiańskie świątynie na Podolu Kraków 1998; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 81
Chrząszczewski Jacek Ormianie polscy i ich chaczkar w Krakowie Kraków 2007; Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 88
Chudawerdjan K. S. (red.) Հայկական Հարց. Հանրագիտարան (Kwestia ormiańska. Encyklopedia) Erywań 1991 299
Chynczewska-Hennel Teresa (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 25: Marius Filonardi (1635-1643), vol. 1: (12 II 1635-29 X 1636) in quo publicantur etiam documenta Cracoviae 2003; Academia Scientiarum et Litterarum Polona 380/25/1 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 25/1
Chynczewska-Hennel Teresa (ed.) Acta Nuntiaturae Polonae, t. 25: Marius Filonardi (1635-1643), vol. 2: (1 XI 1636-31 X 1637) Cracoviae 2006; Academia Scientiarum et Litterarum Polona 380/25/2 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae; t. 25/2
Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 2, Wybór z ormiańskiej publikacji niezależnej Arcach Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 2, Wybór z ormiańskiej publikacji niezależnej Arcach

 

Warszawa 1989; Wydawnictwo CDN 243
Czachor Rafał (red.) Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej Wrocław 2014; Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski 409 Seria: Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego; Dar prof. A. Pisowicza
Czajka Anna [et al.] 600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014 = 600 years of the relations between Poland and Turkey 1414-2014: katalog wystawy, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, marzec 2014 Warszawa 2014; Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 22
Czemko Bogumiła (red.) Pielgrzymka pokoju: Kazachstan i Armenia 22-27 września 2001 r. Częstochowa 2001; Tygodnik katolicki „Niedziela” 229 Biblioteka „Niedzieli” t. 128
Czepeczjan Robert

Ճեպեճեան Ռոպեր

Մտերիմ զրույց ուղղագրութեան հարցի շուրջ (Rozważania wokół ortografii) Aleppo 1970 510 Dar prof. A. Pisowicza
Czerniawski Adam Narracje ormiańskie Warszawa 2003; Wydawnictwo W.A.B. 554
Czerski Janusz M. Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła Bizantyjskiego, Ormiańskiego i koptyjskiego Opole 2009; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego Seria: Liturgia Musica Ars, 1
Cziftczjan Grigor

Գրիգոր Չիֆթճեան

Ոգեղէն հայելի (Duchowe lustro) Tebriz 2012 517 Dar prof. A. Pisowicza
Cziftczjan Grigor

Գրիգոր Չիֆթճեան

Սպեղանի հոգիոյ (Plaster dla duszy) Tebriz 2013 518 Dar prof. A. Pisowicza
Cziftczjan Grigor

Գրիգոր Չիֆթճեան

Կանոնագիրք Կեանկքի (Kodeks zasad życiowych) Tebriz 2015 519 Dar prof. A. Pisowicza
Cziftczjan Grigor

Գրիգոր Չիֆթճեան

Ներաշխարհի պատուհան (Okno życia duchowego) Tebriz 2014 520 Dar prof. A. Pisowicza
Czołowski Aleksander Jan III i jego pomnik we Lwowie Lwów 1898; nakładem Gminy Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa i Drukarni W. A. Szyjkowskiego 450
Czugaszjan B. L. (red.)

ՉուգասԶյան Բ. Լ. (red.)

Հայ բարբառագիտութուն, (Dialektologia ormiańska) Erywań 1957 Dar prof. A. Pisowicza
Czuma Mieczysław

Mazan Leszek

Austriackie gadanie czyli encyklopedia galicyjska Kraków 1998; Oficyna Wydawniczo-Handlowa Anabasis 264
Czuwakjan Hakob

Չուաքեան Յակոբ

Հայերէնի աիանդական ուղղագրություն (Tradycyjna ortografia ormiańska) Aleppo 2000 559

 

Back to top