Autor Tytuł Miejsce, rok wydania, wydawnictwo Sygnatura Uwagi
Galichian Rouben Historic Maps of Armenia: The Cartographic Heritage London 2004; I. B. Tauris 40
Galichian Rouben The Invention of History: Azerbaijan, Armenia and the Showcasing of Imagination London-Yerevan 2009; Printinfo Art Books 315
Galstjan A. G. (red.)

Галстян А. Г. (ред.)

Армянские источники о монголах: извлечения из рукописей XIII-XIV вв.; перевод с древнеармянского предисловие и примечания А. Г. Галстяна Москва 1962; Изд. Восточной литературы Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Ganjalyan Tamara Diaspora und Imperium: Armenier im vorrevolutionären Russland (17. bis 19. Jahrhundert) Köln-Weimar-Wien 2016;  Böhlau Verlag 11/4 Armenier im östlichen Europa, Bd. 4
Ganjalyan Tamara (hrsg.)

Kovács Bálint (hrsg.)

Troebst Stefan(hrsg.)

Armenier im östlichen Europa: Eine Anthologie Wien-Köln-Weimar 2018;  Böhlau Verlag 11/1 Armenier im östlichen Europa, Bd. 1
Garabedian Nadine Diaspora arménienne. Du mythe à la réalité Lyon 2022; Éditions Baudelaire
Garegin I

Գարեգին Ա

Քարոզներ Ա (Kazania vol. 1) Eczmiadzyn 2018 305/1
Garegin I

Գարեգին Ա

Քարոզներ Բ (Kazania vol. 2) Eczmiadzyn 2018 305/2
Garibian A. S.

Ter-Minasyan E. G.

Gevorgyan M. A.

Гарибян А. С.

Тер-Минасян Е. Г.

Геворгян М. А.

Русско-армянский словарь Ереван 1945; Издательство Академии наук Армянской ССР Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Garibjan A. C.

Гарибян А. С.

Краткий курс армянского языка (На правах самоучителя) Ереван 1960; Армучпедгиз
Gawlik Stanisław Życie i działalność ks. abpa Józefa T. Teodorowicza Kraków-Warszawa 1988; Michalineum 110
Gevorg’yan Tadeos

Ґеворґ’ян Тадеос

Празники Вірменської Церкви Львів 2005 360
Gevorgyan Hovhannes Malarz Gdynia 2018; Novae Res
Gevorkian A. V. East armenian course Yerevan 2000 kserokopia
Gębarski Bogdan Նամակներ Աշխարհին (Listy do Świata) Erywań 1990 427
Gębarski Bohdan Morituri. Opowieść o 1915 r. Warszawa 1992 217 24-ta publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian przy Oddziale Warszawskim PTL
Gharibjan A. S.

Ter-Minasjan E. G.

Geworkjan M. A.

Ղարիբյան Ա. Ս.

Տեր Մինասյան Ե. Գ.

Գեվորգյան Մ. Ա.

ՀայՌուսականբառարան (Słownik ormiańsko-rosyjski) Erywań 1960 54 Ex libris A. Pisowicz
GharibjanA. S.

ՂարիբյանԱ. Ս.

Հայերենի նորահայտ բարբառների մի նոր խումբ (Grupa nowoodkrytych dialektów języka ormiańskiego) Erywań 1958 Dar prof. A. Pisowicza
Ghazarjan R. S.

Awetikjan H. M.

Ղազարյան Ռ. Ս.

Ավետիկյան Հ. Մ.

Միջին հայերենի բառարան (Słownik średnioormiański) Erywań 1987 Dar prof. A. Pisowicza
Glemma Tadeusz  (ed.)

Bogaczewicz Stanisław Antoni (ed.)

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 6: Iulius Ruggieri (1565-1568) Romae 1991; Institutum Historicum Polonicum 380/6 Seria: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 6
Glinka Sergiej

Глинка Сергей

Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения области Армианской в Российской Империи Москва 1832; Типография Лазаревых Института Восточных языков 378 Reprint z 1990
Gliński Andrzej Ormianin to dwa razy Polak. Katalog wystawy poświęconej Polakom ormiańskiego pochodzenia zasłużonym dla rozwoju polskiej gospodarki i nauki [Wrocław 2022]; Instytut Piramowicza 484
Godel Robert An Introduction to the study of classical armenian Wiesbaden 1975; Dr. Ludwig Reichert Verlag 326 Ex libris A. Pisowicza
Gomółka Krystyna Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji Warszawa 2021; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Gosz Mechitar

Ajhekci Wardan

Olompian

Bajki średniowiecznej Armenii; w przekł. Wiesława Sienkiewicza Kraków 2003; Miniatura 433
Górecki Wojciech Planeta Kaukaz Wołowiec 2017; Wydawnictwo Czarne 208
Górny Grzegorz Armenia: między rajem a piekłem Kraków 2015; Wydawnictwo AA 224
Greppin John A. C. An etymological dictionary of the indo-european components of Armenian Venise 1983 328 Nadbitka z czasopisma „Bazmavep” vol. 141, nr 1-4, s. 235-323; Ex libris A. Pisowicza
Greppin John A. C.

Khachaturian Amalya A.

A Handbook of Armenian Dialectology New York 1986; Caravan Books 347 Dar prof. A. Pisowicza
Greppin John A. C. (ed.) First international conference on armenian linguistics: proceedings New York 1980; Caravan Books 350 Dar prof. A. Pisowicza
Grigorian Marcos The contemporary armenian carpet Yerevan 1999; Near East Museum 13
Grigorian W. Prawicowi socjaliści – lokaje imperializmu Warszawa 1953; Książka i Wiedza
Grigorjan Wartan

Գրիգորյան Վարդան

Հայությանը նվիրվաց կյանք (Życie oddane Ormianom) Erywań 1996 Dar prof. A. Pisowicza
Grigorjan Aharon

Գրիգորյան Ահարոն

Հայ բարբառագիտության դասընթաց (Kurs dialektologii ormiańskiej) Erywań 1957 Dar prof. A. Pisowicza
Grigoryan A.

Григорян А.

Армения. Трагический декабрь Москва 1989; Планета 298
Grigoryan Mark

Григорян Марк

Площадь Ленина в Ереване: воспоминания о проектировании и строительстве Ереван 1969; издательство „Аиастан” 369 Ex libris: Janusza Saryusz Kamockiego
Grigoryan V. R.

Григорян В. Р.

История армянских колоний Украини и Польши (Армяне в Подолии) Ереван 2015; Матенадаран 418
Gromnicki Tadeusz Ormjanie w Polsce: ich historja, prawa i przywileje Warszawa 1889; Drukarnia Franciszka Czerwińskiego 94 Przedruk z 17 t. „Encyklopedji Kościelnej”; Exlibris: Biblioteka Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik; pieczęć: Pieczęć xięgozbioru Ciecierskich
Grzegorz z Nareku Księga śpiewów żałobliwych; wybór, wstęp i przypisy Andrzej Mandalian; przeł. A. Mandalian [et al.] Warszawa 1990; Państwowy Instytut Wydawniczy 185 Seria: Bibliotheca Mundi
Grzegorz z Nareku

Գրիգոր Նարեկացի

Մատեան Ողբերգութեան (Księga śpiewów żałobliwych) Teheran (brak daty wydania) Dar prof. A. Pisowicza
Grzymała Siedlecki Adam Rozmowy z samym sobą Kraków 1972; Znak 420
Güçlü Yücel Historical Archives and the Historiansʼ Commission to Investigate the Armenian Events of 1915 Lanham 2015; University Press of America 368
Guevorkian Astghik The crafts and mode of life in armenian miniatures Yerevan 1973; „Hayastan” Publishing-House 24 Dar rodziny prof. E. Tryjarskiego
Gurinow E.

Гуринов Е. (ред.)

Международная научная конференция «Армяно-белорусские историко-культурные отношения. Традиции и современность» Минск 21-22 мая 2015 г. Минск 2019; Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» 191

 

Back to top