ks. Bogdan Dawidowicz

Tomasz Krzyżowski, Ksiądz Bogdan Dawidowicz (1858-1933) – armenista

Czytaj (pdf)

 

 

Wartan Grigorian

Andrzej Pisowicz, Wspomnienie o Wartanie Grigorianie (1929-2019)

Czytaj (pdf)

 

Арам Вартанович Григорян
ВАРТАН РУБЕНОВИЧ ГРИГОРЯН – ИСТОРИК, АРМЕНОВЕД, ПУБЛИЦИСТ, СОБИРАТЕЛЬ ДРЕВНИХ АРМЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ (1929-2019)

Czytaj (pdf)

 

 

Bohdan Janusz


Andrzej A. Zięba, Bohdan Janusz albo Astwadzadur Howhanian: żywot lwowskiego miłośnika
historii Ormian polskich
, Lehahayer 3 (2015)

Czytaj (pdf)

 

 

Czesław Lechicki

Tomasz Krzyżowski, Lechicki Czesław (1906-2001) – prasoznawca, religioznawca, historyk

Czytaj (pdf)

 

Back to top