Margarita Darbinian

Hripsime Mamikonyan, Margarita Darbinian (Darbinian-Melikian) – ormiański historyk, tłumaczka, doktor nauk historycznych

Czytaj (pdf)

 

 

ks. Bogdan Dawidowicz

Tomasz Krzyżowski, Ksiądz Bogdan Dawidowicz (1858-1933) – armenista

Czytaj (pdf)

 

 

Stanisław Donigiewicz

Tomasz Krzyżowski, Stanisław Donigiewicz (1904–1980) – działacz społeczno-kulturalny środowiska ormiańskiego,
popularyzator wiedzy o polskich Ormianach

Czytaj (pdf)

 

 

Wartan Grigorian

Andrzej Pisowicz, Wspomnienie o Wartanie Grigorianie (1929-2019)

Czytaj (pdf)

 

Арам Вартанович Григорян
ВАРТАН РУБЕНОВИЧ ГРИГОРЯН – ИСТОРИК, АРМЕНОВЕД, ПУБЛИЦИСТ, СОБИРАТЕЛЬ ДРЕВНИХ АРМЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ (1929-2019)

Czytaj (pdf)

 

 

Bohdan Janusz


Andrzej A. Zięba, Bohdan Janusz albo Astwadzadur Howhanian: żywot lwowskiego miłośnika historii Ormian polskich, Lehahayer 3 (2015)

Czytaj (pdf)

 

 

Czesław Lechicki

Tomasz Krzyżowski, Lechicki Czesław (1906-2001) – prasoznawca, religioznawca, historyk

Czytaj (pdf)

 

 

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa

Marcin Łukasz Majewski, Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (1913-2011) – polska historyk i nauczycielka akademicka, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, profesor w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Czytaj (pdf)

 

Back to top