• Home
  • Ormianie polscy

Materiały zamieszczane w tym dziale poświęcone są zasadniczym problemom historiografii Ormian polskich. Pod tym pojęciem rozumiemy propozycje metodologiczne, przeglądy stanu badań i źródeł, polemiki, wreszcie jako kategoria osobna – sylwetki badaczy szczególnie zasłużonych dla tej problematyki lub wspomnienia im poświęcone. Niektóre z tych materiałów ukazały się drukiem, ale udostępniamy też opracowania jeszcze niedrukowane. Wszystkie one oddają wyłącznie poglądy ich autorów, są tu udostępniane za ich zgodą na zasadach obowiązującego w Polsce prawa autorskiego.

 

 

Back to top