Biblioteka Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce pozyskała cenną pamiątkę przeszłości Ormian polskich, których tak mało ocalało, a jeszcze mniej pozostaje w posiadaniu polskich bibliotek i archiwów. Jest to rękopiśmienna księga „percepty y expensy” z lat 1762-1804 jednego z bractw pobożnych, działających przy katedrze ormiańskokatolickiej w Mohylowie Podolskim.

Więcej … Xięga Bractwa Pocieszenia Matki Boskiey w Kosciele Mohilowskim Ormienskim

W Krakowie trwają prace konserwatorskie nad restauracją kolekcji portretów benedyktynek ormiańskich ze Lwowa, które znajdowały się w posiadaniu klasztoru benedyktynek łacińskich pod wezwaniem św. Józefa w Wołowie na Śląsku i zostały podarowane Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Prace prowadzi p. Jolanta Pollesch, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze wizerunki ksień, do niedawna spękane, z wieloma ubytkami, zaczernione i zabrudzone, już odzyskały dawny kolor, blask i kształt. Są cennym zabytkiem dziedzictwa kulturowego Ormian polskich.

Więcej … Konserwacja portretów ormiańskich benedyktynek ze Lwowa

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Moja Armenia. Moi Ormianie”. Tym razem naszym gościem będzie Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. Od 20 lat prowadzi Fundację Gajusz, hospicjum dla dzieci nieuleczalnie chorych oraz ośrodek preadopcyjny. Od urodzenia łodzianka, choć sercem i duszą związana także z Armenią. Jest inicjatorką wielu działań charytatywnych i pomocowych skierowanych właśnie do Ormian. W 2010 roku tworzyła sieć hospicjów domowych w Erywaniu i okolicznych miejscowościach. Realizatorka projektów MSZ w Armenii „Polska Pomoc”. Regularnie odwiedza Armenię i to nie tylko zawodowo, ale również turystycznie. Do jej ulubionych ormiańskich regionów należy z pewnością Górski Karabach, którego mieszkańcy 27 września zostali zaatakowani przez wojska Azerbejdżanu. Współautorka filmu „W Baku pogoda jest lepsza”.

Więcej … Moja Armenia, moi Ormianie

Po dłużej przerwie spowodowanej regulacjami antypandemicznymi powróciliśmy do organizowania comiesięcznych seminariów Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Tym razem tematem głównym było zagadnienie przydatności badawczej wydanego ostatnio ważnego źródła do dziejów Ormian we Lwowie – Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki. Publikacja ta ukazała się jako tom 2 serii „Pomniki dziejowe Ormian polskich”. Wydawcą jest Księgarnia Akademicka w Krakowie, a edytorem serii – Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. 

Więcej … Seminarium 10 września 2020

Andrzej A. Zięba, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, oraz Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, podpisali list intencyjny w sprawie stałej współpracy w zakresie prac dokumentacyjnych i archiwistycznych. W latach 2020-2021 współpraca ta dotyczyć będzie spuścizny archiwalnej ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego Lwowa, ks. Józefa Teodorowicza (1864-1938).

Więcej … Współpraca Ośrodka z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Back to top