Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich (Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali) w Watykanie ciekawe materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty …

Więcej ... Dokumenty dotyczące Ormian polskich w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w Watykanie

Gościem kolejnego seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską, które odbyło się 25 marca 2022 roku, była profesor Anna Krasnowolska, wybitna specjalistka w dziedzinie kultury perskiej, była dyrektor Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i długoletni kierownik Zakładu Iranistyki w tymże Instytucie. Tematem jej wykładu były „Stereotypy Ormian we współczesnej literaturze perskiej i ich obraz własny w prozie Zoyi Pirzād”.

Więcej … Seminarium 25 marca 2022 roku

Rodzina niedawno zmarłego profesora Edwarda Tryjarskiego przekazała Ośrodkowi za pośrednictwem profesora Krzysztofa Stopki dar w postaci książek o tematyce ormiańskiej oraz korespondencję związaną z badaniami, jakie prowadził profesor Tryjarski. Serdecznie dziękujemy. Materiały te, po opracowaniu i zakatalogowaniu, dostępne będą w siedzibie Ośrodka dla osób zainteresowanych postacią …

Więcej ... Spuścizna profesora Edwarda Tryjarskiego w zbiorach OBKOP

Biblioteka Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską otrzymał od profesora Andrzeja Pisowicza szczodry dar w postaci książek o tematyce armenologicznej. Znajdują się w nim słowniki językowe, albumy, monografie z dziedziny językoznawstwa i historii, edycje dzieł literatury ormiańskiej, publikacje dotyczące Ormian polskich, a także cenne wydania z wieku …

Więcej ... Dar profesora Andrzeja Pisowicza

Kajetan Stefanowicz (1886-1920) był Ormianinem polskim, lwowianinem, artystą malarzem, a także żołnierzem Legionów Polskich w czasie pierwszej wojny światowej i podporucznikiem kawalerii Wojska Polskiego walczącego z agresją sowiecką, odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

Wszystkie te życiowe role odbiły się w jego dziele „Pieśń legionisty w rysunkach Kajetana Stefanowicza – podoficera 1 Pułku Legionów Polskich”, które właśnie nabyła Biblioteka OBKOP. Wydane zostało w małym nakładzie we Lwowie nakładem autora w 1916 roku w drukarni W. A. Szyjkowskiego. Zawiera grafiki ilustrujące wersy z popularnych pieśni legionowych. Klisze wykonano w Zakładzie Graficznym „Tęcza”. Ta cenna pamiątka dorobku artystycznego Stefanowicza ma swe krakowskie konotacje.

Więcej … Cenny nabytek Biblioteki OBKOP

Kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się 18 lutego 2022 roku. O. Marek Miławicki OP przedstawił na nim odczyt pod tytułem „Sadok Barącz OP – sylwetka badacza”, który wywołał ożywioną dyskusję. Prezentację o. Miławickiego zamieszczamy poniżej. Autor jest teologiem i historykiem, doktorantem w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (tematem doktoratu jest właśnie postać o. Barącza), wicedyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się

Więcej … Seminarium 18 lutego 2022 roku

Szanowni Państwo!

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce prowadzi od kilku lat działalność naukowo-badawczą w zakresie dziejów Ormian polskich. Ośrodek tworzy interdyscyplinarny zespół badaczy i prowadzi zarówno indywidualne jak i zbiorowe projekty naukowe dotyczące historii i szeroko pojętej kultury ormiańskiej w kontekście historii Polski i Armenii oraz ich wzajemnych relacji. Ich efektem są publikacje naukowe i edycje źródłowe. Podejmujemy także współpracę z różnymi środowiskami w kraju i zagranicą w zakresie przedsięwzięć naukowych.

Jednym z głównych celów zespołu badawczego jest gromadzenie fachowej literatury stanowiącej niezbędne instrumentarium do efektywnej pracy naukowej. Aktualnie księgozbiór Ośrodka liczy kilkaset woluminów literatury krajowej i zagranicznej pozyskanej metodą kupna oraz darowizn. Przede wszystkim zawiera opracowania monograficzne i encyklopedie dotyczące historii Armenii, języka, sztuki, kultury, folkloru, jak również dziejów diaspory ormiańskiej na świecie. Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie prac na temat historii Ormian na obszarze dawnej Polski i w krajach Europy środkowej i wschodniej, historii literatury i sztuki, politologii, językoznawstwa, biografistyki, relacji polsko-ormiańskich itd.

Więcej … Apel w sprawie Biblioteki Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Back to top