Volume 1

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa
za lata 1564-1608
w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Edwarda Tryjarskiego

[ Records in Armeno-Kipchak of the Armenian clerical court
of the city of Lwów edited by Edward Tryjarski ]

Kraków 2017, Księgarnia Akademicka
pp. 791 + digital facsimile of the manuscript on CD

 

read more

 

 

Volume 2

Jasachy gminy Ormian lwowskich
za lata 1598-1638
w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu Krzysztofa Stopki

[ Yasaks of the Lwów Armenian community from 1598-1638
in Armeno-Kipchak edited by Krzysztof Stopka ]

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka
pp. 670 + digital facsimile of the manuscript on CD

 

read more

 

 

Volume 3

Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie
za lata 1635–1732
w opracowaniu
Marcina Łukasza Majewskiego i Krzysztofa Stopki

[ Register of the Armenian cathedral in Lwów for 1635-1732
edited by Marcin Łukasz Majewski and Krzysztof Stopka ]

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka

 

read more

 

 

Volume 4

Symeon Lehacy

Zapiski podróżne

w tłumaczeniu z języka ormiańskiego i w opracowaniu
Hrypsime Mamikonyan

 

Kraków 2023, Księgarnia Akademicka

 

read more

 

Back to top