Jakub Osiecki

 

Bolszewicy a Kościół ormiański

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej
w latach 1920-1938

 

Kraków 2019

Księgarnia Akademicka

 

 

Fragmenty z recenzji wydawniczych:

Ks. prof. Roman Dzwonkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski):
Publikacja Jakuba Osieckiego jest oryginalnym osiągnięciem naukowym. Jest także dowodem jego erudycji, pracowitości i rzetelności w podejściu do podjętego zadania. Autor wykazał się znakomitą umiejętnością naukowej analizy poruszanych zagadnień. Dzięki znajomości języka ormiańskiego wykorzystał, jako pierwszy w Polsce, źródła z archiwów w Armenii i Gruzji oraz literaturę w tym języku. Praca ta stanowi ważne novum w dotychczasowej literaturze przedmiotu i jest trwałym wkładem do nauki

Prof. Andrzej Pisowicz (Uniwersytet Jagielloński):
Dzięki solidnemu zbadaniu przy pomocy nowoczesnego aparatu metodologicznego (oral history) i ogromnego materiału publikacja stanowi cenny wkład do skomplikowanego procesu poznawania historii religii w Związku Sowieckim. Bliżej naświetla m. in. tak mało pamiętane fakty, jak istnienie w obrębie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego rozłamowego „Wolnego Kościoła”. Miejscami książkę czyta się niemal jak powieść sensacyjną, m. in. te strony, na których omawiany jest wątek szpiegowskiej działalności duchownego ormiańskiego z Londynu Abela Nazariana (Abrahamiana).

Prof. George Bournoutian (Iona College, New York):
Publikacja dr Jakuba Osieckiego opiera się na bardzo szerokiej bazie źródłowej i stanowi unikatowy, istotny wkład w rzadko podejmowane badania nad współczesną Armenią i jej Kościołem.

Back to top