Ormianie polscy
Kultura i dziedzictwo

Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia
jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich
pod redakcją Andrzeja A. Zięby

 

Warszawa-Kraków 2016

Księgarnia Akademicka

ss. 297

 

Tom studiów historycznych i językoznawczych, zaopatrzony w anglojęzyczne streszczenia oraz indeks osób. Oprócz listu gratulacyjnego Edwarda Miera-Jędrzejowicza dla Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z okazji 10-lecia jej powstania (s. 9-10) zawiera 10 artykułów naukowych, dedykowanych tejże instytucji na jubileusz przez jej współpracowników. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • Monika Agopsowicz, Pobór rekruta nacji ormiańskiej ze Stanisławowa w 1794 roku na wojnę francusko-austriacką (s. 165-199);
 • Armen Artwich, Przeszłość Ormian polskich w zbiorach i działaniach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (s. 11-28);
 • Magdalena Bernacka, Inżynier Karol Głuchowski – zapomniany malarz z Kołomyi (s. 201-231);
 • Tomasz Krzyżowski, Inwentarz katedry ormiańskiej i probostwa we Lwowie z 1880 roku (s. 233-272);
 • Hripsime Mamikonyan, Armenia i Ormianie pod panowaniem Imperium Osmańskiego w XVII wieku (s. 45-57);
 • Piruz Mnatsakanyan [Piruza Mnacakanian], O „Diariuszu przygody naszej w kraju Lehów w roku Pańskim 1704” oraz o jego autorze
  [arcybpie Wartanie Hunanianie] (s. 143-164);
 • Tatewik E. Sargsjan [Tatavik E. Sargsyan], Z historii Ormian na Krymie (s. 31-44);
 • Krzysztof Stopka, Polskie epizody biografii Augustyna Badżenca, katolickiego arcybiskupa Nachiczewanu (s. 61-71);
 • Edward Tryjarski, Ocalone fragmenty glosariusza ormiańsko-kipczackiego ze Stanisławowa (s. 90-142);
 • Andrzej A. Zięba, Daniel Zarugowicz – tragiczna kariera kamienieckiego Ormianina (s. 73-88).
Back to top