Volume 1
Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo
Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia
jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich
pod redakcją Andrzeja A. Zięby

[ The Polish Armenians: culture and heritage.
Studies and source materials collected to commemorate the tenth anniversary
of the Foundation for the Culture of the Polish Armenians, Andrzej A. Zięba ed.
]

Warszawa-Kraków 2016, Księgarnia Akademicka, pp. 297

 

read more

 

Volume 2

Jakub Osiecki

Bolszewicy a Kościół Ormiański
Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej w latach 1920-1938
[ The Bolsheviks and the Armenian Church.
The Apostolic Armenian Church in Soviet Armenia in 1920-1938 ]

Kraków 2019, Księgarnia Akademicka, pp. 256

 

read more

 

Volume 3

Tomasz Krzyżowski

Archidiecezja lwowska
obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938

[ The Armenian Catholic Archdiocese of Lwów in 1902-1908 ]

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka

 

read more

 

Back to top