Od 20 do 27 września 2021 roku dr Jakub Osiecki, pracownik naszego Ośrodka, przeprowadził w Erywaniu serię rozmów z przedstawicielami instytucji naukowych i rządowych Armenii. Ich celem było zainicjowanie lub utrwalenie współpracy z  Narodowym Archiwum Armenii (Հայաստանի ազգային արխիվ),  Muzeum Rękopisów im. Mesropa Masztoca i Instytutem Badawczym „Metanadaran” («Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական Ինստիտուտ), Ministerstwem Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armenii (Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն), a także z Biblioteką Narodową i Biblioteką oraz Muzeum Katolikosatu. W organizację spotkań z tymi partnerami włączyła się Ambasada RP w Erywaniu, co okazało się być znaczącym wsparciem naszych działań.

Rozmowa z dr. Grigorem Arszakjanem (Գրիգոր Արշակյան), dyrektorem Narodowego Archiwum Armenii, były kontynuacją konsultacji z 2019 roku, które nie zostały wtedy zakończone podpisaniem umowy – jak planowano – ze względu na wojnę o Arcach i ograniczenia epidemiologiczne związane z pandemią. Podczas spotkania przekazane zostały najnowsze publikacje Ośrodka, i nakreślone nasze potrzeby w kontekście badań nad relacjami polsko-ormiańskimi. Dyrektor Arszakjan chętnie przyjął propozycję podpisania dwustronnego porozumienia, którego celem ma być wymiana pracowników, organizacja wyjazdów badawczych, a przede wszystkim kopiowanie i digitalizowanie dokumentów posiadanych przez archiwum. Dyrektor Arszakjan przyjął zaproszenie do Krakowa i zadeklarował chęć odwiedzenia naszego Ośrodka wiosną 2022 roku.

W Departamencie ds. Stosunków Międzynarodowych i Diaspory przyjął dr Osieckiego dyrektor Arkadij Papojan (Արկադի Պապոյան). W rozmowie tej uczestniczyła również p. Marianna Karakejan z ambasady RP w Erywaniu. Był to pierwszy kontakt naszego Ośrodka z przedstawicielami ministerstwa. Zaprezentowana została bieżąca działalność Ośrodka, a także przekazane zostały publikacje angielskojęzyczne pracowników OBKOP. Arkadij Papojan wsparł propozycję udziału Ośrodka w programie ministerialnym, dedykowanym instytutom armenistycznym z Europy. Przyjęliśmy zaproszenie na konferencję, która odbędzie się w listopadzie bieżącego roku w Bukareszcie.

Z Matenadaranem relacje naszego środowiska trwają od lat. Prof. Wahan Ter Ghewondjan (Վահան Տեր-Ղևոնդյան), dyrektor Matenadaranu, już na wstępie rozmowy podziękował za dotychczasową współpracę i przesyłanie naszego czasopisma „Lehahayer”. Na ręce naszego przedstawiciela przekazał najnowsze wydawnictwa Matenadaranu, w tym ostatnie numery czasopisma „Matenadarani Banber”.

Dr Osiecki spotkał się także z dyrektorem Biblioteki Katolikosatu Eczmiadzyńskiego, o. Ter Araratem, oraz dyrektorem Muzeum Ludobójstwa Ormian prof. Harutiunem Marutianem.  O efektach współpracy z wszystkimi tymi instytucjami będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Na fotografii dr Osiecki z dyrektorem Narodowego Archiwum Armenii, dr Grigorem Arszakjanem. W środku p. Marianna Karakejan z Ambasady RP w Erywaniu.

Back to top