W ramach spotkań poświęconych osobistym doświadczeniom w poznawaniu Armenii pt. „Moja Armenia, moi Ormianie” zapraszamy na rozmowę z byłym ambasadorem Polski w Erywaniu, dr Tomaszem Knothem, oraz jego małżonką, Marią Anną.
Dr Tomasz Knothe jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1972–1977 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a latach 1977–1990 w Instytucie Historii PAN. Zajmował się historią Ameryki Łacińskiej oraz historią Rosji. W 1990 roku został wicedyrektorem Biura Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu, a następnie był kierownikiem sekretariatu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1994–1995 był radcą prawnym w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Warszawie. Od 1995 roku pracował w dyplomacji. W 1996 roku został wicedyrektorem Departamentu Europy Wschodniej MSZ, a dwa lata później zastępcą ambasadora w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. W 2002 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych MSZ. W 2004 objął kierownictwo polskiej misji dyplomatycznej w Erywaniu. Funkcję pełnił do 2009 roku.

Maria Anna Knothe była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Badań Polonijnych). W zespole kierowanym przez prof. Marcina Kulę zajmowała się zagadnieniami migracji na kontynencie amerykańskim. Przez wiele lat była także lektorką radiową. To ostatnie doświadczenie wykorzystała podczas pobytu w Erywaniu, podejmując pracę w Erywańskim Uniwersytecie Językowym  im. Briusowa, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego. Opisuje ten czas we wspomnieniu pt. Wzajemność jako niezbędny element nauczania w kontekście wielokulturowym, zamieszczonym w opracowaniu zbiorowym pt. Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profosem Halinie Florkowskiej- Frančić (Kraków 2016, s. 647-654).

Emisja rozmowy: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, godz. 17. Spotkanie można obserwować na:

Back to top