Krzysztof Stopka

Ormianie polscy czy ukraińscy?
O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy
Zachodniej

Lehahayer 1 (2010)

Read (pdf)

 

Les Arméniens polonais ou ukrainiens?
Sur la méthode d’écrire l’histoire des Arméniens sur les territoires de l’actuelle Ukraine Occidentale

(tłum. Rafał Perkowski)

Read (pdf)

 

Back to top