5 stycznia 2022 roku minister edukacji i nauki podpisał decyzję o przyznaniu finansowania w 9. konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” (z 2019 roku). Wśród projektów, które wygrały konkurs, znajduje się dwujęzyczna, polska i angielska, Encyklopedia Ormian polskich. Beneficjentem grantu jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Zespół, który pod kierunkiem Andrzeja A. Zięby, będzie realizował projekt, składa się głównie z pracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, a także warszawskiej Fundacji i wrocławskiego Instytutu Piramowicza. O założeniach i etapach realizacji projektu informować będziemy na naszej stronie internetowej w osobnym dziale.

 

Fot. Fragment ornamentu ormiańskiego, około 1893, rysunek, papier, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Zbiory Specjalne, sygn. 9732, ze zbiorów Feliksa Ścibałły; digitalizacja: PAU, projekt PAUart www.pauart.pl, domena publiczna

Back to top