Ksiądz Narek Louis Namo (Nareg Naamoyan), rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, a od roku ubiegłego – egzarcha patriarszy Jerozolimy i Ammanu, oraz dr Varoujan Aharonian, bibliotekarz Kolegium, przekazali do zbiorów Ośrodka kilkanaście publikacji naukowych i czasopism w języku ormiańskim, włoskim i francuskim. Dotyczą one w większości historii, liturgii i prawa kanonicznego Kościoła ormiańskiego. Są też wśród nich okolicznościowe, bogato ilustrowane wydania dokumentujące dzieje Papieskiego Kolegium Ormiańskiego i kościoła pw. św. Mikołaja z Tolentino oraz wydawane przez kleryków czasopisma. Na uwagę zasługują biografie i listy pasterskie hierarchów kościelnych: kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w ubiegłym roku, oraz Ignacego Malojana (1869-1915), arcybiskupa diecezji Mardin w Turcji, który zginął śmiercią męczeńską w czasie rzezi Ormian.  Za dar serdecznie dziękujemy!

Back to top