Jednym z ważniejszych dla Ormian miejsc na mapie historycznych ziem polskich były Kuty nad Czeremoszem. Populacji kuckiej poświęcona jest strona internetowa www.mykutczanie.pl. Stanowi ona genealogiczną bazę danych mieszkańców miasteczka w ciągu ponad dwóch stuleci (od założenia Kut w 1715 do przymusowego exodusu części ludności po 1945 roku). Na platformie tej znajduje się obecnie blisko 2 tysiące powiązanych na kształt sieci not genealogicznych. Zawierają one informacje o dacie urodzenia danej osoby, zawodzie, obrządku, koligacjach rodzinnych, przemieszczaniu się, okolicznościach śmierci, miejscu pochówku (gdy to możliwe, ze zdjęciem). Biogramom towarzyszą unikalne fotografie oraz fragmenty dokumentów archiwalnych z zasobów publicznych i prywatnych.

Oto przykład: Kajetan Agopsowicz ur.1879

Strona Mykutczanie.pl skierowana jest do potomków Kut nad Czeremoszem, pragnących poszerzyć wiedzę o swojej rodzinie, podzielić się informacjami na jej temat, być może odnaleźć dalekich krewnych. Projekt ten zainteresować może także wszystkie osoby ciekawe dziejów społecznych Pokucia.

Stronę wymyślił i redaguje, w oparciu o efekty wieloletnich kwerend archiwalnych, dr. Franciszek Wasyl, pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony www.mykutczanie.pl.

 

Na fotografii: rynek Kut w roku 1910

Back to top