Biblioteka Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską otrzymał od profesora Andrzeja Pisowicza szczodry dar w postaci książek o tematyce armenologicznej. Znajdują się w nim słowniki językowe, albumy, monografie z dziedziny językoznawstwa i historii, edycje dzieł literatury ormiańskiej, publikacje dotyczące Ormian polskich, a także cenne wydania z wieku XIX. Serdecznie dziękujemy Profesorowi. Tytuły wszystkich otrzymanych książek zostaną wprowadzone do internetowego katalogu Biblioteki, dostępnego na stronie www.armenopolonia.pl. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania.

Back to top