Andrzej Gliński

 

Gmina ormiańska w Stanisławowie

w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku –

organizacja, gospodarka, codzienność

 

Kraków–Wrocław 2022

Księgarnia Akademicka

 

Piąty tom serii „Biblioteka Lehahayer” przedstawia historię gminy ormiańskiej w Stanisławowie, omawia życie codzienne jej członków, udział w rozwoju miejscowego handlu i rzemiosła, a także relacje Ormian z innymi grupami społecznymi – szlachtą, chłopami oraz polskimi mieszczanami. Monografia dr. Glińskiego została oparta na źródłach archiwalnych, głównie aktach sądu ormiańskiego w Stanisławowie znajdujących się obecnie w Bibliotece Narodowego Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Autor jest prezesem Zarządu wrocławskiego stowarzyszenia pod nazwa Instytut Grzegorza Piramowicza, współpracownikiem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Jego publikacja jest rozprawą doktorską obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim, a jej wydanie było możliwe dzięki dotacji Fundacji Lanckorońskich.

 

 

Back to top