Andrzej Pisowicz

 

Armeno-Iranica

Wspomnienia orientalisty

 

Kraków 2023

Księgarnia Akademicka

 

 

Autora tych wspomnień nie trzeba przedstawiać. Jest bardzo dobrze znany zarówno badaczom spraw ormiańskich, jak i społeczności ormiańskiej w Polsce. Był i jest obecny w obu tych wymiarach od dziesięcioleci. Jego doświadczenia życiowe przybliżają kontekst rozwoju armenologii w Polsce w zmieniających się czasach, to jest gdy humanistyka polska egzystowała pod rządami komunistycznymi, zmagając się z brakiem swobodnego dostępu do świata i kontrolą polityczną, i gdy po upadku komunizmu zyskała nowe możliwości rozwoju. Biografia uczonego – któremu zawdzięczamy wiele nie tylko w zakresie wiedzy o języku i kulturze ormiańskiej, ale też gdy chodzi o upowszechnianie w Polsce tej kultury w jej najciekawszych osiągnięciach – sama w sobie jest interesująca. Sporo dowiadujemy się o niej z tych rozdziałów wspomnień, które przybliżają nam także iranistyczne doświadczania prof. Pisowicza, oraz inne jeszcze, poza orientalistycznymi, epizody jego życia.

 

 

Back to top