Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie
za lata 1635–1732
w opracowaniu
Marcina Łukasza Majewskiego i Krzysztofa Stopki

[ Register of the Armenian cathedral in Lwów for 1635-1732
edited by Marcin Łukasz Majewski and Krzysztof Stopka ]

 

Kraków 2020, Księgarnia Akademicka

 

 

Back to top