Zapraszamy na fotorelację z inauguracji
Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce
przy Polskiej Akademii Umiejętności

 

 

 

 

 


Spotkanie towarzyskie w przeddzień inauguracji, siedzą od lewej: o. Wahan Ohanian, Hripsime Mamikonyan, Krzysztof Stopka, Edward Mier-Jędrzejowicz, Andrzej A. Zięba, Jakub Osiecki, Ani i George Bournoutian, Hrair Hawk Khacherian; fot. Wladyslaw Deńca.

 


Poranek przed inauguracją: pokaz rękopisów ormiańskich z kolekcji Biblioteki Książąt Czartoryskich, prezentuje prof. Krzysztof Stopka, siedzą od lewej: wardapet Wahan Ohanian, dr Harutyun Marutyan, prof. Judit Pál, prof. Armenuhi Drost-Abgarjan, Katia Checzojan, Edward Mier-Jędrzejowicz, Armen Checzojan, prof. George A. Bournoutian, dr Ani Atamian Bournoutian, scenę fotografuje Hrair Hawk Khacherian; fot. Władysław Deńca.

 


Do Collegium Maius przybywają uczestnicy inauguracji, na pierwszym planie Zbigniew Manugiewicz i Monika Agopsowicz; fot. Bogdan Zimowski.

 


Prof. Ara Sayegh, Armen i Katia Checzojan, z tyłu Armen Artwich; fot. Bogdan Zimowski.

 


Libraria Collegium Maius, prof. Krzysztof Stopka wita uczestników inauguracji; fot. Bogdan Zimowski.

 


Prof. Jan Ostrowski, prezes PAU, otwiera obrady; po przeciwnej stronie stołu siedzą (od lewej): dr Harutyun Marutyan, dyrektor Muzeum-Instytutu Ludobójstwa Ormiańskiego w Erywaniu, prof. Lidia Matynian (Akademia Muzyczna w Krakowie), prof. Ewa Siemieniec-Gołaś (UJ). W tyle (od lewej): dr Maksym Potapenko, Armen Artwich (członek Zarządu PKN Orlen), Anna Michalewicz, Maria Ohanowicz-Tarasiuk, Marianna i Tomasz Knothe; fot. Bogdan Zimowski.

 

Ogólny widok posiedzenia w Librarii; fot. Bogdan Zimowski.

 


Przy stole siedzą od lewej: Kaspar Karampetian (prezes European Armenian Federation for Justice and Democracy w Brukseli), prof. Armenuhi Drost-Abgarjan (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), prof. Judit Pál (Uniwersytet Babeșa i Bolyaia w Kluż-Napoce), ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Edward Mier-Jędrzejowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych; w drugim rzędzie od prawej: Anna Piontek, Hrair Hawk Khacherian, przedstawicielki społeczności Ormian polskich ze Śląska: Roma Obrocka, Elżbieta Łysakowska i Magdalena Bernacka, a dalej Beata Żółkiewicz-Siakantaris. (eseistka i tłumaczka z Grecji) i dr Marta Burghardt (Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie); fot. Bogdan Zimowski.

 


Prof. Valentina Calzolari Bouvier (Centre de recherches arménologiques przy Université de Genève), przewodnicząca Association Internationale des Etudes Arméniennes, i prof. George Bournoutian (Iona College, Nowy Jork).

 


Od prawej: Marianna Knothe, dr Tomasz Knothe (b. ambasador Polski w Erywaniu), Maria Ohanowicz-Tarasiuk (prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie), Anna Michalewicz (dyrektor Biura PAU), dr Maksym Potapenko (Niżyński Uniwersytet Państwowy im. Mikołaja Gogola, Ukraina), Anna Piontek (Muzeum w Gliwicach), Hrair Hawk Khacherian (autor albumów fotograficznych o historycznych skarbach kultury Armenii); fot. Bogdan Zimowski.

 


Siedzą od lewej: przedstawiciele Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie – Jacek i Barbara Nikorowiczowie oraz Katarzyna Agopsowicz, obok dr Ani Atamian Bournoutian, z tyłu: Wojciech Kłos z Warszawy, dr Hayk Hovhannisyan z Krakowa; fot. Bogdan Zimowski.


Prof. Jan Ostrowski wręcza dyplom członka Rady Ośrodka pani Monice Agopsowicz (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich); fot. Bogdan Zimowski.

 


Prof. Jan Ostrowski wręcza dyplom członka Rady Ośrodka panu Armenowi Checzojanowi, dyrektorowi generalnemu Fundacji Wspierania Studiów Armenistycznych „Aniw” (Mińsk-Moskwa-Erywań); siedzą od lewej: prof. Valentina Calzolari Bouvier i Monika Agopsowicz; fot. Bogdan Zimowski.

 


Przemawia prof. Armenuhi Drost-Abgarjan; fot. Władysław Deńca.

 


Przemawia ks. mitrat Henryk Błaszczyk z Ordynariatu Kościoła ormiańskokatolickiego na Ukrainie (Odessa – Kijów); siedzą od lewej: dr Jakub Osiecki, prof. George Bournotian, prof. Valentina Calzolari Bouvier; fot. Bogdan Zimowski.

 


Stuba Communis Collegium Maius, rozmowy podczas przerwy kawowej; fot. Władysław Deńca.

 


W kuluarach; od lewej: prof. Jan Święch (dziekan Wydziału Historycznego UJ), prof. Jan Ostrowski (prezes PAU), prof. Franciszek Ziejka (były rektor UJ, siedzi), ks. prof. Józef Naumowicz, wardapet Wahan Ohanian; fot. Bogdan Zimowski.

 


W kuluarach; od lewej: Maciej Wojciechowski (Stanica Kresowa w Krakowie), dr Bogusław Szymański (b. dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Akademickiej w Warszawie), Jan Abgarowicz (b. prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie); fot. Bogdan Zimowski.

 


Odczyt inauguracyjny o. wardapeta Wahana Ohaniana (Kongregacja OO. Mechitarystów w Wenecji), z lewej dr Franciszek Wasyl; fot. Władysław Deńca.

 


Uczestnicy inauguracji na dziedzińcu Collegium Maius (niestety, nie wszyscy dali się sfotografować); w niższym rzędzie od lewej: dr Bálint Kovács, dr Harutyun Marutyan, Marianna Knothe, dyr. Armen Checzojan, dr Tomasz Knothe, Katia Checzojan, Hripsime Mamikonyan, Zbigniew Manugiewicz, dr Ani Atamian Bournoutian, prof. George A. Bournoutian, Nune Srapyan, dr Franciszek Wasyl, Beata Żółkiewicz-Siakantaris, Magdalena Bernacka, dr Marcin Łukasz Majewski, prof. Dorota Jarząbek-Wasyl, Monika Kopczyńska, Hanna Kopczyńska-Kłos, Władysław Deńca, prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, Vigen Yeremyan, prof. Krzysztof Stopka, prezes Kaspar Karampetian, prof. Andrzej Pisowicz, prof. Judit Pál, prof. Armenuhi Drost-Abgarjan, prof. Valentina Calzolari Bouvier, prof. Ara Sayegh, Armen Artwich, o. Marek Miławicki OP, Maciej Wojciechowski, dr Hayk Hovhannisyan; w wyższym rzędzie od lewej: Katarzyna Agopsowicz, prof. Lidia Matynian, dr Jakub Osiecki, dr Andrzej Gliński, dr Maksym Potapenko, dyr. Andrzej Urbański, Jakub Kopczyński, dr Bogusław Szymański, Monika Agopsowicz, Wojciech Kłos, prezes Maria Ohanowicz-Tarasiuk, Roma Obrocka, Jacek Nikorowicz, Elżbieta Łysakowska, Barbara Nikorowicz, wardapet Wahan Ohanian, dr hab. Andrzej A. Zięba, dr Tomasz Krzyżowski, Edward Mier-Jędrzejowicz, Hrair Hawk Khacherian; fot. Władysław Deńca.

Back to top