Andrzej A. Zięba, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, oraz Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, podpisali list intencyjny w sprawie stałej współpracy w zakresie prac dokumentacyjnych i archiwistycznych. W latach 2020-2021 współpraca ta dotyczyć będzie spuścizny archiwalnej ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego Lwowa, ks. Józefa Teodorowicza (1864-1938).

Od 14 lat, czyli od początku swego istnienia, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadzi prace nad przywracaniem pamięci o arcybpie Teodorowiczu. M.in. przyczyniła się do powzięcia w 2008 roku przez Senat RP uchwały w 70. rocznicę śmierci arcybiskupa; rozpowszechniła trzy wydania płyt CD z oryginalnymi nagraniami jego kazań wraz z towarzyszącą płycie publikacją, pt. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu; zorganizowała wiele imprez poświęconych jego pamięci; udostępniła w archiwum.ormianie.pl 3000 dokumentów ze spuścizny arcybiskupa; wraz z Senatem RP przygotowała wystawę Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938) – wybitny polski kapłan i mąż stanu, która pokazywana była w 10 miastach; umieściła tablicę w archikatedrze warszawskiej oraz stworzyła specjalną podstronę mu poświęconą (http://www.skarbnica.ormianie.pl/?id=9); stworzyła drzewo genealogiczne rodziny Teodorowiczów. W ramach tych działań wielokrotnie udostępnialiśmy materiały archiwalne do publikacji i prac naukowych.

W tym ostatnim celu Fundacja prowadzi prace archiwistyczne i konserwatorskie bogatego zbioru archiwaliów znajdujących się pod jej opieką, uzupełnianych o bieżące dopływy, dary i spuścizny. Część zasobu historycznego archiwum nadal wymaga uporządkowania. Dotyczy to zwłaszcza spuścizny arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza. Znaczna część prac porządkujących spuściznę została już wykonana, pozostaje ostateczne opracowanie zbioru i udostępnienie inwentarza w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w serwisie szukajwarchiwach.pl. Prace te prowadzi w Fundacji mgr Hanna Kopczyńska-Kłos, zawodowa archiwistka. Źródłem finansowania tych wieloletnich prac są środki przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków) jest zainteresowany udziałem w tych pracach, które warunkują realizację jednego z kierunków badawczych podjętych w Ośrodku. Jego tematem są dzieje Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. W ramach tego kierunku przygotowywany jest słownik biograficzny duchowieństwa ormiańskiego od wieków średnich do współczesności oraz publikacje monograficzne na temat arcybpa Teodorowicza. Ośrodek deleguje dra Tomasza Krzyżowskiego w ramach jego obowiązków etatowych do współpracy merytorycznej przy finalizacji prac nad spuścizną arcybpa Teodorowicza.

Spuścizna abpa Teodorowicza liczy około 1800 jednostek archiwalnych (podana liczba jest przybliżona, na końcowym etapie może jeszcze dojść do połączenia lub podziału jakiejś jednostki, choć są to przypadki sporadyczne). Stan prac nad spuścizną przedstawia się następująco:

 • materiały zostały rozpoznane, tzn. ustalono, że na pewno do niej należą (niewielka część została wydzielona do innych zespołów);
 • materiały archiwalne zostały podzielone na podstawowe grupy rzeczowe oraz dokonano klasyfikacji na dalsze podgrupy (na końcu łańcucha znajdują się jednostki archiwalne), dążąc do tego, aby na najniższym stopniu podziału akta tej samej lub pokrewnej treści były zgromadzone razem;
 • jednostki archiwalne zostały uformowane praktycznie z rozsypu i tymczasowo zewidencjonowane w inwentarzu roboczym;
 • wszystkie odnalezione do tej pory fotografie zostały wydzielone i opisane na poziomie obiektu oraz zabezpieczone fizycznie w odpowiednich opakowaniach.

W tej chwili należy:

 • zabezpieczyć jednostki archiwalne w teczkach bezkwasowych, jednocześnie dokonując ostatecznego uporządkowanie wewnątrz jednostek;
 • ostemplować i opisać prawidłowo jednostki archiwalne;
 • przygotować inwentarz na podstawie inwentarza roboczego;
 • nanieść sygnatury na teczki;
 • umieścić fizycznie akta wg kolejności sygnatur;
 • napisać wstęp do inwentarza;
 • umieścić inwentarz w ZoSIA wraz z konkordancją sygnatur.
Back to top