W drugiej połowie grudnia 2019 roku dr Jakub Osiecki, jako przedstawiciel Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, przeprowadził w Erywaniu rozmowy z Archiwum Narodowym Armenii (Հայաստանի ազգային արխիվ) na temat nawiązania stałej współpracy. Rozmowy poprzedziła korespondencja nawiązana przez Ośrodek za pośrednictwem p. Krystyny Yeremyan, działaczki Polonii w Armenii, której w tym miejscu wyrażamy podziękowania. W imieniu Archiwum jej dyrektor, prof. Amatun Wirabjan (Ամատունի Վիրաբյան), oraz wicedyrektor p. Sonja Mirzojan (Սոնյա Միրզոյան) zgodzili się pomóc OBKOP w realizacji kwerendy na temat relacji polsko-ormiańskich, która obejmie całość zbiorów tej instytucji. W tym celu podjęte zostaną kolejne wyjazdy badawcze w najbliższym czasie.

Do chwili obecnej Archiwum Narodowe Armenii opracowało dokumenty z lat 1955–1992 (Հայ-լեհական հարաբերություններ 1955-1992թթ.). Jednym z pierwszych efektów opracowywania zbioru starszych dokumentów dotyczących relacji polsko-ormiańskich będzie artykuł dr Osieckiego dotyczący kontaktów Towarzystwa Polsko-Ormiańskiego ze Lwowa z Ormiańską Delegacją Narodową w Paryżu i Berlinie w latach 1919-1923. Artykuł ukaże się w 7 roczniku czasopisma „Lehahayer”.

Back to top