5 stycznia gościliśmy w Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce księdza profesora Józefa Naumowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członka naszej Rady. Towarzyszyli mu trzej studenci teologii: Jakub Szyszko z Erywania oraz Aharon Samvelyan i Emmanuel Muradyan z Warszawy. Przed wizytą w Ośrodku ks. prof. Naumowicz, pełniący także posługę duszpasterską jako proboszcz parafii ormiańskokatolickiej pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, odprawił mszę św. w obrządku ormiańskim w krakowskim kościele św. Mikołaja w intencji niedawno zmarłego doktora Janusza Kamockiego, promotora badań nad kulturą ormiańską w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W Ośrodku goście zapoznali się z projektami i wydawnictwami realizowanymi przez nasz zespół.

Fot.: ks. profesor Józef Naumowicz, prof. Krzysztof Stopka, Jakub Szyszko, Aharon Samvelyan, Emmanuel Muradyan

Back to top