W ramach serii odczytowej „Porozmawiajmy o Armenii” odbyła się 25 lutego 2022 roku w Krakowie debata w systemie hybrydowych z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii. Wzięli w niej udział byli ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej w Erywaniu: Wiktor Ross (2003-2004), dr Tomasz Knothe (2004-2009), Zdzisław A. Raczyński (2010-2014) i Marek Nowakowski (2014-2017), a także małżonki ambasadorów – Anna Maria Knothe i Jadwiga Nowakowska. Debatę prowadzili Andrzej A. Zięba i Jakub Osiecki. Zapis filmowy debaty dostępny jest na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nfCxcTh8qB

Relacje między narodem ormiańskim i polskim kształtowały się przez wiele stuleci, jednak na poziomie  oficjalnym zawiązane zostały dopiero 26 lutego 1992 roku. Dokument podpisany przez ministrów spraw zagranicznych Republiki Armenii (Raffiego Howannisiana) i Rzeczypospolitej Polskiej (Krzysztofa Skubiszewskiego) dał impuls do zacieśnienia relacji kulturalnych i politycznych. Debata byłych ambasadorów miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: jak z perspektywy minionych dziesięcioleci oceniane są polsko-ormiańskie stosunki, czy możemy mówić o stabilnym partnerstwie, przyjaźni, czy o chłodnym pragmatyzmie politycznym, jaki wpływ na te stosunki miała i ma geopolityka oraz aktualna sytuacja międzynarodowa, jak relacje międzypaństwowe przekładały się na poznawanie się i wzajemne postrzeganie obu społeczeństw (polskiego i ormiańskiego), na współpracę kulturalną i ekonomiczną, stosunki międzyludzkie?

Back to top