Rodzina niedawno zmarłego profesora Edwarda Tryjarskiego przekazała Ośrodkowi za pośrednictwem profesora Krzysztofa Stopki dar w postaci książek o tematyce ormiańskiej oraz korespondencję związaną z badaniami, jakie prowadził profesor Tryjarski. Serdecznie dziękujemy. Materiały te, po opracowaniu i zakatalogowaniu, dostępne będą w siedzibie Ośrodka dla osób zainteresowanych postacią profesora, jego dorobkiem naukowym oraz związkami ze środowiskiem armenologicznym.

Back to top