W semestrze letnim r. akad. 2019/2020 przebywała w Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p. Vaneni M. Petrosyan. Z tej okazji odbyło się z nią spotkanie pracowników i współpracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Po zapoznaniu się z działalnością Ośrodka, p. Petrosyn przedstawiła swe zainteresowania i plany badawcze. Omówione zostały kierunki wzajemnej współpracy.

Vaneni Petrosyan jest córką dr Tatevik E. Sargsyan, badaczki dziejów Ormian krymskich, z którą polscy armenolodzy od kilku lat współpracują przy kilku projektach edytorskich i źródłowych. Ukończyła studia historyczne na Taurydzkim Państwowym Uniwersytecie im. W. I. Wiernadskiego w Symferopolu (Krym), a obecnie pracuje w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Armenii w Erywaniu. Zajmowała się historią etniczną Krymu (praca pt. Miasta i etnograficzny opis ludów Krymu w dziele „Historia Krymu” Howhannesa Ter-Abrahamiana). Podczas pobytu w Krakowie analizowała rękopis słownika ormiańsko-łacińskiego i łacińsko-ormiańskiego pt. Thesaurus lingue Armeniorum, autorstwa Stefana Roszki (1670–1739), ormiańskokatolickiego dziekana Pokucia i Podola, proboszcza w Stanisławowie, wizytatora apostolskiego Ormian w Siedmiogrodzie, który był jednym z najwybitniejszych intelektualistów ormiańskich w dawnej Polsce, liturgistą i filologiem.

Back to top