Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce i Księgarnia Akademicka zaprasza na spotkanie „live” z dr. Jakubem Osieckim, autorem książki Bolszewicy a Kościół ormiański, poświęconej represjom wobec Kościoła ormiańskiego, jakie miały miejsce w Związku Sowieckim, a w szczególności w Armeńskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej w latach 1920-1938. Oprócz autora w spotkaniu wezmą również udział zaproszeni goście: dr Andrzej A. Zięba (dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce) oraz p. Anzhela Kayumova (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie można obserwować na facebookowym profilu Księgarni Akademickiej w piątek, 29 maja, od godz. 14.

 

 

 

Karykatura z ateistycznego czasopisma sowieckiego „Անաստված” (Anastwac, pol.: Bezbożnik), 1928, nr 3, s. 1.

 

Karykatura z ateistycznego czasopisma sowieckiego „Անաստված” (Anastwac, pol.: Bezbożnik), 1929, nr 4, s. 1.

Back to top