Tematem kolejnego spotkania wewnętrznego OBKOP był projekt encyklopedyczny. Poza pracownikami naukowymi Ośrodka wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Andrzej Pisowicz oraz p. Monika Agopsowicz. Encyklopedia dedykowana dorobkowi kulturowemu Ormian polskich jest zadaniem głównym środowiska armenologicznego w Polsce. Ma  skupić reprezentatywne grono humanistów z różnych dziedzin, przede wszystkim historyków i językoznawców, ale także badaczy sztuki, literatury, folkloru, rzemiosła artystycznego, politologów i socjologów. Dyskutowaliśmy o strukturze planowanej encyklopedii oraz o potencjalnych jej współpracownikach. Realizacja projektu odbyć się ma we współpracy zespołu Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Back to top