W czasie pierwszego w roku 2022 seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce pani Hanna Kopczyńska-Kłos z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie przedstawiła refleksje na temat poszukiwań genealogicznych do dziejów polskich Ormian. W ramach swoich prac Fundacja Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian prowadzi od wielu lat projekty badawcze w tym zakresie. Referentka przedstawiła ich założenia i cele, zwłaszcza plan budowy wielkiego drzewa genealogicznego, pokazującego powiązania pomiędzy rodzinami ormiańskimi przybyłymi do Polski w czasie fali migracyjnej z księstw naddunajskich w wieku XVIII i XIX. Omówiła także narzędzia do poszukiwań genealogicznych: internetowe programy genealogiczne (typu Familysearch i podobne), internetowe bazy danych, możliwości poszukiwań poprzez archiwalny system ZOSiA, zasoby archiwów polskich i zagranicznych, zwłaszcza zbiory ksiąg metrykalnych, wyciągów i korespondencji w sprawach metrykalnych, dane cmentarne, nobilitacje itp. Zwróciła także uwagę na możliwości i sposoby pozyskiwania danych ikonograficznych.

Back to top