Kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się z udziałem pracowników i współpracowników Ośrodka, a także przewodniczącego jego Rady. Poświęcone było dyskusji nad planami redakcyjnymi czasopisma „Lehahayer”. Powołana został także Komitet Redakcyjny serii Biblioteka „Lehahayer”, której edycja powierzona została oficynie Księgarnia Akademicka w Krakowie, od wielu lat specjalizującej się w wydawnictwach armenologicznych i armenistycznych.

Więcej … Seminarium 30 października 2019 roku

Drugie seminarium Ośrodka miało charakter wewnętrzny. Poświęcone było dyskusji nad kierunkami badań, podejmowanych w obrębie Ośrodka i we współpracy z innymi instytucjami. Wśród kilku projektów zespołowych największą wagę ma mieć dalsza realizacja serii Pomniki dziejowe Ormian polskich, we współpracy z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie i w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, edycja rocznika „Lehahayer” przy wsparciu Fundacji Lanckorońskich, budowa elektronicznego instrumentarium badawczego oraz skanowanie źródeł do dziejów Ormian polskich w zbiorach Lwowa, Wenecji i Watykanu.

Więcej … Seminarium 3 października 2019 roku

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską gościł dr. Svante Lundgrena ze Szwecji, który przebywał w Polsce na zaproszenie prof. Ary Sayegha, członka Rady Ośrodka, a jednocześnie prezesa Ormiańskiego Komitetu Narodowego Polski. O godz. 18, w sali im. Karoliny Lanckorońskiej Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, dr Lundgren wygłosił odczyt pt. „From Tsitsernakaberd to Hollywood – my Armenian journey” (Od Cicernakaberd do Hollywood – moja ormiańska podróż). W trakcie odczytu zaprezentowane zostały fragmenty filmu dokumentacyjnego, przygotowanego przy udziale prelegenta. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „GoArm Bracia George i Aram Sayegh”. Po odczycie odbyła się dyskusja, moderowana przez dr. Jakuba Osieckiego.

Więcej … Seminarium 23 września 2019 roku

W sobotę 21 września 2019 roku w Librarii Collegium Maius, historycznego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się inauguracja prac Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności. Zebranych powitał gospodarz miejsca, prof. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum UJ i współzałożyciel Ośrodka.

Więcej … Inauguracja prac Ośrodka Badań Nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Back to top