W drugiej połowie grudnia 2019 roku dr Jakub Osiecki, jako przedstawiciel Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, przeprowadził w Erywaniu rozmowy z Archiwum Narodowym Armenii (Հայաստանի ազգային արխիվ) na temat nawiązania stałej współpracy. Rozmowy poprzedziła korespondencja nawiązana przez Ośrodek za pośrednictwem p. Krystyny Yeremyan, działaczki Polonii w Armenii, której w tym miejscu wyrażamy podziękowania. W imieniu Archiwum jej dyrektor, prof. Amatun Wirabjan (Ամատունի Վիրաբյան), oraz wicedyrektor p. Sonja Mirzojan (Սոնյա Միրզոյան) zgodzili się pomóc OBKOP w realizacji kwerendy na temat relacji polsko-ormiańskich, która obejmie całość zbiorów tej instytucji. W tym celu podjęte zostaną kolejne wyjazdy badawcze w najbliższym czasie.

Więcej … Współpraca OBKOP z Archiwum Narodowym Armenii

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce i Księgarnia Akademicka zaprasza na spotkanie „live” z dr. Jakubem Osieckim, autorem książki Bolszewicy a Kościół ormiański, poświęconej represjom wobec Kościoła ormiańskiego, jakie miały miejsce w Związku Sowieckim, a w szczególności w Armeńskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej w latach 1920-1938. Oprócz autora w spotkaniu wezmą również udział zaproszeni goście: dr Andrzej A. Zięba (dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce) oraz p. Anzhela Kayumova (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie można obserwować na facebookowym profilu Księgarni Akademickiej w piątek, 29 maja, od godz. 14.

Więcej … Spotkanie autorskie z dr. Jakubem Osieckim

Od marca do maja 2020 roku trwały ostatnie prace edytorskie nad książką The Armenian Church in Soviet Armenia autorstwa Jakuba Osieckiego. Publikacja przygotowana została przez nowojorską filię „Peter Lang Publishing Group” – wydawnictwa o ponad 40-letnim doświadczeniu edytorskim w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z siedzibą główną w Bernie w Szwajcarii. Tłumaczenie na język angielski wykonał Paweł Siemianowski i Artur Zwolski z Krakowa. Książka trafi do czytelników pod koniec czerwca tego roku. Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przyczynił się do tej edycji.

Więcej … Amerykańska edycja książki dra Jakuba Osieckiego

Dnia 29 marca 2020 roku w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog polski. Pochodził z rodziny o korzeniach ormiańskich. Wielokrotnie wspominał w tym kontekście postać swej babki, Eugenii Szyłkiewicz. W wywiadzie udzielonym Markowi Grigorianowi mówił:

W domu u babki wszystko było urządzone zgodnie z ormiańskimi tradycjami, choć ona sama nie mówiła po ormiańsku. Urodziła się we wschodniej Polsce, w Stanisławowie. Świetnie ją pamiętam, była cudownym człowiekiem, bardzo ciepłym. I opiekuńczą babcią. Byliśmy sobie bardzo bliscy.

Więcej … Krzysztof Penderecki

W semestrze letnim r. akad. 2019/2020 przebywała w Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p. Vaneni M. Petrosyan. Z tej okazji odbyło się z nią spotkanie pracowników i współpracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Po zapoznaniu się z działalnością Ośrodka, p. Petrosyn przedstawiła swe zainteresowania i plany badawcze. Omówione zostały kierunki wzajemnej współpracy.

Więcej … Spotkanie z Vaneni M. Petrosyan

Back to top