W lipcu 2022 roku odwiedził Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską ksiądz prałat Cezary Annusewicz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Ksiądz Annusewicz jest następcą ks. Kazimierza Filipiaka jako duszpasterz Ormian katolików. W latach 1999-2009 był proboszczem ormiańskokatolickiej parafii personalnej w Gdańsku, a od 1 grudnia 2009 roku jest proboszczem terytorialnej ormiańskokatolickiej parafii północnej z siedzibą w Gdańsku. Opiekuje się dziedzictwem kulturowym Ormian stanisławowskich, przechowywanym w kościele św. Piotra i Pawła, a zwłaszcza ich obrazem Matki Boskiej Stanisławowskiej, wywiezionym do Polski pod utracie kościoła w Stanisławowie i ekspatriacji parafian po drugiej wojnie światowej. Za te zasługi w 2017 roku otrzymał brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Back to top