Prof. Meri Sargsjan (Sargsyan) z Instytutu Języka Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, sekretarz naukowy Międzynarodowego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Erywaniu, wraz z Soną Mikajelian (Mikayelyan) z tej samej instytucji, realizowały w dniach 23-28 czerwca 2022 roku w Krakowie projekt badawczy dotyczący nauczania języka ormiańskiego w środowisku wielojęzycznym. Projekt przewiduje przeprowadzenie analizy porównawczej tego zagadnienia w Polsce i Francji. W ramach wizyty roboczej i po konsultacji z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormiańską obie badaczki przeprowadziły szereg rozmów z osobami zajmującymi się nauczaniem języka ormiańskiego w Krakowie, w tym z prof. Andrzejem Pisowiczem i mgr Anzhelą Kayumową z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także spotkały się z przedstawicielami społeczności polsko-ormiańskiej. Uczestniczyły również 25 czerwca w prezentacji polskiego przekładu humoresek stambulskiego pisarza ormiańskiego z XIX wieku, Hagopa Baroniana, pt. Wielce szanowni wydrwigrosze, przetłumaczonej przez dr Stanisława Ulaszka przy współpracy armenistycznej prof. Pisowicza, która odbyła się w lokalu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego przy ul. Studenckiej.

 

Od lewej: Meri Sargsyan, Sona Mikayelyan

Back to top