12 lutego 2020 roku, podczas seminarium, które gościnnie odbyło się w Sali pod Belkami Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jakub Osiecki zreferował wyniki swych poszukiwań archiwalnych, dotyczących tematu „Kościół ormiański w XX wieku”. Po prelekcji odbyła się dyskusja.

Więcej … Seminarium 12 lutego 2020 roku

Podczas seminarium 30 stycznia 2020 roku omawiana była koncepcja przygotowania Encyklopedii Ormian polskich, zreferowana przez Andrzeja A. Ziębę. Encyklopedia jest pomyślana jako kompendium ukazujące w ujęciu interdyscyplinarnym usystematyzowany obraz społeczności, która działa na ziemiach polskich (w ich zmiennych granicach politycznych) od blisko 7 wieków, między wiekiem XV i XVIII była niezwykle istotnym elementem diaspory ormiańskiej w ówczesnym świecie, a odegrała też spektakularną rolę w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej … Seminarium 30 stycznia 2020 roku

Kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się z udziałem pracowników i współpracowników Ośrodka, a także przewodniczącego jego Rady. Poświęcone było dyskusji nad planami redakcyjnymi czasopisma „Lehahayer”. Powołana został także Komitet Redakcyjny serii Biblioteka „Lehahayer”, której edycja powierzona została oficynie Księgarnia Akademicka w Krakowie, od wielu lat specjalizującej się w wydawnictwach armenologicznych i armenistycznych.

Więcej … Seminarium 30 października 2019 roku

Drugie seminarium Ośrodka miało charakter wewnętrzny. Poświęcone było dyskusji nad kierunkami badań, podejmowanych w obrębie Ośrodka i we współpracy z innymi instytucjami. Wśród kilku projektów zespołowych największą wagę ma mieć dalsza realizacja serii Pomniki dziejowe Ormian polskich, we współpracy z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie i w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, edycja rocznika „Lehahayer” przy wsparciu Fundacji Lanckorońskich, budowa elektronicznego instrumentarium badawczego oraz skanowanie źródeł do dziejów Ormian polskich w zbiorach Lwowa, Wenecji i Watykanu.

Więcej … Seminarium 3 października 2019 roku

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską gościł dr. Svante Lundgrena ze Szwecji, który przebywał w Polsce na zaproszenie prof. Ary Sayegha, członka Rady Ośrodka, a jednocześnie prezesa Ormiańskiego Komitetu Narodowego Polski. O godz. 18, w sali im. Karoliny Lanckorońskiej Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, dr Lundgren wygłosił odczyt pt. „From Tsitsernakaberd to Hollywood – my Armenian journey” (Od Cicernakaberd do Hollywood – moja ormiańska podróż). W trakcie odczytu zaprezentowane zostały fragmenty filmu dokumentacyjnego, przygotowanego przy udziale prelegenta. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „GoArm Bracia George i Aram Sayegh”. Po odczycie odbyła się dyskusja, moderowana przez dr. Jakuba Osieckiego.

Więcej … Seminarium 23 września 2019 roku

Back to top