Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce i Księgarnia Akademicka zaprasza na spotkanie „live” z dr. Jakubem Osieckim, autorem książki Bolszewicy a Kościół ormiański, poświęconej represjom wobec Kościoła ormiańskiego, jakie miały miejsce w Związku Sowieckim, a w szczególności w Armeńskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej w latach 1920-1938. Oprócz autora w spotkaniu wezmą również udział zaproszeni goście: dr Andrzej A. Zięba (dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce) oraz p. Anzhela Kayumova (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie można obserwować na facebookowym profilu Księgarni Akademickiej w piątek, 29 maja, od godz. 14.

Więcej … Spotkanie autorskie z dr. Jakubem Osieckim

Od marca do maja 2020 roku trwały ostatnie prace edytorskie nad książką The Armenian Church in Soviet Armenia autorstwa Jakuba Osieckiego. Publikacja przygotowana została przez nowojorską filię „Peter Lang Publishing Group” – wydawnictwa o ponad 40-letnim doświadczeniu edytorskim w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z siedzibą główną w Bernie w Szwajcarii. Tłumaczenie na język angielski wykonał Paweł Siemianowski i Artur Zwolski z Krakowa. Książka trafi do czytelników pod koniec czerwca tego roku. Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przyczynił się do tej edycji.

Więcej … Amerykańska edycja książki dra Jakuba Osieckiego

Dnia 29 marca 2020 roku w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog polski. Pochodził z rodziny o korzeniach ormiańskich. Wielokrotnie wspominał w tym kontekście postać swej babki, Eugenii Szyłkiewicz. W wywiadzie udzielonym Markowi Grigorianowi mówił:

W domu u babki wszystko było urządzone zgodnie z ormiańskimi tradycjami, choć ona sama nie mówiła po ormiańsku. Urodziła się we wschodniej Polsce, w Stanisławowie. Świetnie ją pamiętam, była cudownym człowiekiem, bardzo ciepłym. I opiekuńczą babcią. Byliśmy sobie bardzo bliscy.

Więcej … Krzysztof Penderecki

W semestrze letnim r. akad. 2019/2020 przebywała w Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego p. Vaneni M. Petrosyan. Z tej okazji odbyło się z nią spotkanie pracowników i współpracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Po zapoznaniu się z działalnością Ośrodka, p. Petrosyn przedstawiła swe zainteresowania i plany badawcze. Omówione zostały kierunki wzajemnej współpracy.

Więcej … Spotkanie z Vaneni M. Petrosyan

Przedmiotem pierwszego marcowego seminarium OBKOP był referat dr. Franciszka Wasyla na temat podjętych przez niego badań nad małymi miasteczkami galicyjskimi, podsiadającymi zorganizowane wspólnoty ormiańskie. Na bazie doświadczeń swego poprzedniego projektu, którego rezultatem była książka pt. Sąsiedzi: historia wieloetnicznej wspólnoty w Kutach (Kraków 2017, grant Fuga IV Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego), referent przedstawił metodologiczne możliwości i problemy tego typu badań.

Więcej … Seminarium 4 marca 2020 roku

Back to top